2019-08-24

Regeringsuppdrag för att begåvade elever ska få bättre skola!

Äntligen verkar regeringen göra något för att de snabbaste eleverna också ska få lärande i skolan!

---------------------------------------------

Regeringsbeslut I:11 2019-06-27 U2019/01156/GV
Statens skolverk – Nya uppdrag 2019

3. Elever som snabbare når kunskapskraven

Statens skolverk ska lämna förslag på hur skolors arbete med elever i grund- och gymnasieskolan, som har lätt att nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen, kan stärkas och stödjas.

Syftet är att förbättra de reella möjligheterna för dessa elever att berikas och accelerera i sitt lärande, oavsett var i landet de bor.

Det gäller bl.a. möjligheter till förhöjd studietakt och möjligheter att läsa och få betyg i kurser på nästa nivå i utbildningssystemet. [...]


Skolverket ska även föreslå […] [hur] spetsutbildningar i grundskolan och gymnasieskolan […] [kan bli] ett reellt alternativ för elever med särskild begåvning eller intresse […].

Skolverket ska i arbetet med uppdraget bl.a. utgå från relevant forskning, Skolinspektionens kvalitetsgranskningar och myndighetens egna utvärderingar av försöksverksamheterna med spetsutbildning. Synpunkter på förslagen ska inhämtas från bl.a. elever, skolor, universitet och högskolor, föreningar och organisationer som vänder sig till särskilt begåvade barn och ungdomar samt för uppdraget relevanta myndigheter. Skolverket ska också redogöra för konsekvenser av förslagen, bl.a. ekonomiska konsekvenser.

---------------------------------------------

Så länge, kan man ju läsa Skolverkets stödmaterial eller de undervisningstips jag har samlat här på blåggen. 

1 kommentar:

Catherine sa...

Ja, Äntligen!!!!