2020-05-05

Frågor för djupare lärande

av Malin Larsson och Tommy Lucassi, intervjuade i Skolvärlden


14 kategorier av frågor som kan lyfta undervisningen:

1) ”Våga göra fel-frågor”
Handlar om: Frågor som skapar en klassrumsmiljö där eleven vågar testa att göra fel och det får eleverna att utvecklas.
Exempel: Vad gör du när du stöter på ett hinder? Vad får dig att bli rädd att svara fel?

2) ”Inuti den svarta lådan-frågor”
Handlar om: Att komma åt elevernas djupaste tänkande generellt. Här vill man ställa frågor som ger de utvecklande svaren.
Exempel: Kan du ge tre goda råd till karaktären i filmen/boken, och motivera dina goda råd?

3) ”Metafrågor”
Handlar om: Att eleven ska vara medveten om sitt eget tänkande, det ökar deras prestationer och gör dem mer självständiga.
Exempel: Tycker du att din metod är tillräckligt bra? Vem sa något du tyckte var klokt?4) ”Nå barnet-frågor”
Handlar om: Att samarbeta med hemmet. Det kan vara frågor som föräldrar ställer, frågor som inte enbart krafsar på ytan.
Exempel: Vad var det mest komplicerade du lärde dig i dag? Vilken lärare inspirerade dig i dag och varför?

5) ”Strategifrågor”
Handlar om: Att få eleverna att förstå att man inte bara är smart av sig själv, utan att man måste göra saker strategiskt, i en viss ordning, för att lyckas.

6) ”Källanalytiska frågor”
Handlar om: Att elever ska ha ett förhållningssätt till källor som är positivt, nyfiket, omtänksamt och sakligt. Eleverna gör helt enkelt en analys av källkritiken.
Exempel: Hur ansvarar du för det du själv publicerar? På vilket sätt visar du att du är ansvarsfull mot källan?

7) ”Jag checkar mina frågor-frågor”
Handlar om: Hur du utgår ifrån elevernas nuläge och ser över vad du själv behöver för att lyckas möta eleverna där de står. Helt enkelt att du som lärare finslipar och utvecklar dina egna frågor.
Exempel: Får dina frågor eleverna att tänka självständigt? Ökar dina frågor elevernas kritiska blick?

8) ”Lägga sig i-frågor”
Handlar om: Att interagera och vara engagerad i sin omgivning. Att eleverna lägger sig i klasskompisars arbeten och på så vis samarbetar och blir lärarresurser för varandra.
Exempel: Hur gör din kompis när hen behöver hjälp?

9) ”För att jag vill att du ska må bra-frågor”
Handlar om: Att bygga relationer till våra elever och att skapa trivsel i klassrummet och efter skolan.
Exempel: När känner du att du blir tagen på allvar i skolan? Vem i skolan motiverar dig?

10) ”Utanför klassrummet-frågor”
Handlar om: De gyllene tillfällena då du som lärare får chansen att socialisera med dina elever utanför klassrummet.
Exempel: Berätta om ditt bästa ”lifehack”? Vad gör dig glad?

11) ”Fostrans-frågor”
Handlar om: Lärare har ett fostransansvar enligt läroplanen. Det är bättre att ta det ansvaret än att skylla på föräldrar som lärare. Det här handlar om frågor du kan ställa till dina kollegor.
Exempel: Vilka strategier ger du dina elever för att de ska lyckas att komma i tid till dina lektionen?

12) ”Följdfrågor”
Handlar om: Frågor du kan ställa för att fånga ögonblicket då man inte har fått något svar eller ett kort svar. Dessa hjälper eleverna att hålla tempot uppe och styra dem i en viss riktning.
Exempel: Tror du att du skulle svara likadant om du bodde på andra sidan jordklotet?

13) ”Få vara delaktig-frågor”
Handlar om: Elevdemokrati. Man bjuder in eleverna till att komma med önskemål och förslag på hur undervisningen kan gå till.
Exempel: Hur ska vi lägga upp lektionerna för att få bästa möjliga arbetsro för alla? Finns det något jag gör, som lärare, som försvårar din inlärning?

14) ”Frågor på vägen”
Handlar om: Att ställa frågor till sig själv som lärare där man checkar sin egen undervisning.
Exempel: Ger du eleverna förutsättningar att dela svaren på frågorna du ställer så att de får ta del av varandras tankar, känslor, idéer och åsikter?

1 kommentar:

Jörgen Magnusson sa...

Tack för bra inlägg!
Fungerar till fler verksamheter än Skolverket ☆☆☆