2013-06-07

Tes: Klarspråk ger en bättre demokrati och en högre effektivitet - av Anna Hass

Vad kan vi uppnå med att arbeta för bättre texter? Och hur kopplar vi mål till åtgärder? Ett sätt att se till att insatser och mål är tydligt kopplade till varandra är att ställa upp ett flöde mellan varför och hur. Där hittar man också argumenten för varför man ska göra en viss sak (det står i raden ovanför), och hur man ska åstadkomma en viss sak (se raden nedanför). Nedan har jag sammanställt en för målet att genom klarspråksarbete uppnå en bra demokrati.


I flödet nedan går du alltså uppåt för att besvara frågan varför, och nedåt för att besvara frågan hur. Man kan så klart skriva flera parallella flöden nedåt för att uppnå samma syfte; det här är bara ett exempel på ett vanligt flöde. Mätningar kan du sedan göra av flera saker i flödet, på olika nivåer, för att se om eller hur väl dina önskade effekter har uppnåtts.

[VARFÖR]
vi ska ha en bra demokrati
vi ska ha en effektiv demokratisk verksamhet i myndigheterna
folk ska kunna effektivt förstå myndigheternas arbete och texter
texterna ska följa språklagens krav = vara vårdade, enkla och begripliga = skrivna enligt klarspråksmetodiken
de anställda ska skriva klarspråk
de anställda ska kunna och vilja och ha möjlighet att skriva klarspråk
[HUR]

För att de anställda ska kunna, ska myndigheterna ordna

 • utbildning om språklagen, klarspråksarbetet, klarspråkliga språkdrag och grepp, målgrupper, textsyften
 • verktyg: bra mallar, termlistor, underlag för återkoppling, resursbank på intranätet osv.
 • metodstöd i skrivprocessen - för såväl den egna processen som samarbete och återkoppling
 • språkgranskning och språkrådgivning
 • fortbildning
 • förvaltnings- och utvecklingsplaner för statiska texter, mallar, verktyg osv.


För att de anställda ska vilja, ska klarspråksarbetet sträva mot följande:

 • utbildningarna ska motivera och övertyga dem att skriva klarspråk – visa nyttorna
 • utbildning och återkoppling ska få dem att känna sig säkrare


För att de anställda ska ha möjlighet, ska klarspråksarbetet leda mot följande:

 • cheferna ska ha ett uttalat ansvar att sätta till resurser och stödja förbättringar
 • en gemensam syn på att och varför vi ska skriva klarspråkligt, och på syften och mottagare för alla texter
 • klarspråkstänket ska genomsyra hela verksamheten

Inga kommentarer: