Innehållsöversikt – särskilt begåvade barn

I den här bloggen finns bland annat översatta artiklar från universitet och organisationer världen över som forskar kring särskilt begåvade barn och deras behov.

Du kan också välja att läsa mina personliga råd till skolan, som jag sammanställt utifrån forskning och fem års egna erfarenheter i samarbete med mina barns skolor. Jag har även skrivit svar på vanliga frågor.

Det första som behövs är en pedagogisk kartläggning – mallar och riktlinjer har jag samlat på en sida. Hos Skolverket finns ett stödmaterial för hur skolor ska arbeta för särskilt begåvade elever. Jag har dessutom översatt flera artiklar, till exempel den om de 6 typerna av begåvade barn.

Vart 20 barn räknas som särskilt begåvat enligt Skolverket, och ju högre begåvning, desto större anpassningar behövs. Vart 10 särskilt begåvat barn har DESSUTOM en inlärningssvårighet, adhd, autism, dyslexi osv. Det kallas för 2e – twice exceptional – och då krävs så klart ännu mer kunskap kring anpassningar och även vid utredningar.

Kategorier i bloggen

Du kan sortera i bloggen och välja att läsa


Välkommen också att kontakta de nätverk som finns för föräldrar och pedagoger och psykologer. Där kan du fråga och diskutera och träffa andra. Filurum ordnar träffar och läger för både barn och föräldrar, samt har diskussionsforum på Facebook för både föräldrar, tonåringar och pedagoger. Hos Mensa finns GCP, som föreläser gratis i skolorna och som också ordnar träffar och konferenser. Det finns nätverk för professionella även via Brainchild och Begåvningsinitiativet. Hoppas vi ses!