Innehållsöversikt – särskilt begåvade barn

I den här bloggen har jag samlat fakta, och skrivit en del egna slutsatser, kring vad begåvade barn behöver för att må bra.

Grunderna: Många tycker att en bra ingång är att läsa mina personliga råd till skolan, som jag sammanställt utifrån forskning och sju års egna erfarenheter av samarbete med mina barns skolor.

Kartläggning: Skolan behöver göra en pedagogisk kartläggning – mallar och riktlinjer för detta samlar jag löpande.

Undervisning: Hos Skolverket finns ett stödmaterial för hur skolor ska arbeta för särskilt begåvade elever.

Olikheter även mellan begåvade: Läs om de 6 typerna av begåvade barn.

Vart 20 barn räknas som särskilt begåvat enligt Skolverket, och ju högre begåvning, desto större anpassningar behövs. Vart 10 särskilt begåvat barn har DESSUTOM en inlärningssvårighet, adhd, autism, dyslexi osv. Det kallas för 2e – twice exceptional – och då krävs så klart ännu mer kunskap inför anpassningar och kartläggningar.

Jag har också översatt artiklar från universitet och organisationer världen över som forskar om, eller arbetar med, särskilt begåvade barn och deras behov.Kategorier i bloggen

Du kan sortera i bloggen och välja att läsa avgränsade flöden:

Bli medlem i riksförbundet – stöd vårt påverkansarbete

Välkommen också att kontakta de nätverk som finns för föräldrar och pedagoger och psykologer. Där kan du fråga och diskutera och träffa andra. Vi har 2018 startat Riksförbundet för särskild begåvning som kommer att arbeta för att sprida kunskap och påverka skolor, politiker, huvudmän för att ändra regler och utveckla arbetssätten för begåvade elever. Vi hoppas att du vill bli medlem – ju fler vi är, desto bättre kommer de att lyssna på oss.

Hos Mensa finns GCP, som föreläser gratis i skolorna och som också ordnar träffar och konferenser. Filurum ordnar träffar och läger för både barn och föräldrar, samt har diskussionsforum på Facebook för både föräldrar, tonåringar och pedagoger.

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar med stöd och fortbildning för skolorna. Det finns nätverk för professionella även via Brainchild och Begåvningsinitiativet. Hoppas vi ses!


De tio mest lästa inläggen i bloggen:  • Det ALLA borde veta om ADHD
  • Särbegåvade barn – råd till skolan, från en förälder – särbegåvning – särskilt begåvade elever
  • Kartlägg barnets kunskapsnivåer och behov så här – pedagogisk kartläggning – bedömningsstöd – mallar – krav
  • När barnet inte går till skolan – hemmasittare, frånvaro, skolplikt – så här gör man
  • De 6 typerna av särskilt begåvade barn – och vad de behöver
  • 2e = twice exceptional = både begåvning och svårighet. Metoder finns!
  • "Alla rätt" är ett jättedåligt resultat. 
  • Psykologutredning, iq-test, wisc, intelligenstest – råd och lästips
  • Skolverkets stödmaterial: Så undervisar du särskilt begåvade elever – särbegåvning – särbegåvad i skolan