2017-04-22

När barnet inte går till skolan – hemmasittare, frånvaro, skolplikt

När det går för långt, och barnet inte deltar i undervisningen, finns det risk att alla blir upprörda och tappar överblicken. Då bör man ta stöd av riktlinjer, fakta och vägledningar.

Skolinspektionen har sammanfattat rättigheter, skyldigheter och råd vid frånvaro.

Jag rekommenderar också Skolinspektionens läsvärda rapport om vad som ger framgångsrik undervisning.

Och deras material om hur man anpassar undervisningen till elevens behov.

Det finns också vägledning i exempel på ärenden där Skolinspektionen granskat skolors arbete.

Skolan kan ha nytta av Skolinspektionens reflexionsfrågor kring kvalitetsarbete.I ett annat blogginlägg har jag samlat exempel på lyckade insatser för frånvarande elever.

Inga kommentarer: