2015-03-29

Översatt artikel: Att stödja de begåvade eleverna

Denna artikel, som jag har översatt, kommer från  http://specialed.about.com/ od/giftedness/a/giftedsteps.htm 

Möt begåvade elevers behov inom det ordinarie klassrummet med hjälp av dessa 10 steg.


Ge alltid val. För varje uppgift och ämne, låt eleverna välja hur de vill redovisa att de har lärt sig stoffet. Om ni studerar ett land, låt eleverna avgöra hur de kommer att presentera sin information. Genom att göra en turistbroschyr? Rita en meny med mat från landet? Göra en reklamfilm som ska locka folk att resa till landet? Kanske skapa en affisch, en sketch eller ett radioinslag som berättar om landet? Ge valmöjligheter som maximerar elevernas intresse.

Låt eleverna bestämma sina inlärningsmål och hur de ska bedöma sina egna insatser. De behöver träna sig i att bedöma sig själva och utvärdera sitt arbete.

Gör inte som ni alltid har gjort! Dessa elever tenderar att lära sig bäst med icke-traditionella metoder. Främja utforskande lärande. Formulera frågor som: Hur kan du ta reda på …, Var hittar du den informationen?, Hur vet du det?

Ta alltid reda på vad dessa barn redan vet. Om ett barn redan förstår, gå vidare. Glöm inte att alltid ge dem erkännande för vad de redan vet.

Begåvade barn förstår oftast saker snabbare. Var beredd på detta. Ha utmanande extrauppgifter redo!

Utgå alltid från vad eleverna är intresserade av. Låt barnen skriva ner vad, inom ett ämne, de är intresserade av.

Kamratstöd är mycket viktigt. Ge alltid möjlighet för begåvade elever att arbeta med intellektuellt jämbördiga elever.

Undvik repetition och uppgifter där de måste anteckna. Detta orsakar ofta tristess som kan eskalera till problematiska beteenden.

Håll dem upptagna med utmaningar. Ge löpande uppgifter i problemlösning. Till exempel, istället för att säga Vad är omkretsen av denna rektangel, fråga hur många olika rektanglar kan du göra med en omkrets av 14 enheter? Ge dem rutat papper eller geoboards för att upptäcka lösningarna. Fråga om de har hittat alla rektanglarna och hur de vet om de har det.

Ge möjlighet till projektbaserad inlärning så mycket som möjligt.

Inga kommentarer: