2015-05-01

Kostnaden för barn som skolan inte orkar möta

Per år kostar utanförskapet 210 miljarder. Utanförskapets pris för fem årskullar är lika högt som hela Sveriges statsskuld. Och då är ändå inte kostnaderna för de anhörigas uppoffringar och konsekvenser medräknade. Vi alla betalar notan. 
Citat Janne Alm, pappa
Vad tror ni händer med de arga och ledsna barn som skolan inte lyckades ge det de behövde?

Spelar ingen roll vad orsaken är – posttraumatisk stress efter en flykt, inlärningssvårigheter som dyslexi, neuropsykiatriska saker som adhd eller autism, en högre begåvning, en annan inlärningsstil eller något annat.

Skolan M Å S T E få resurser att möta varje barns behov. Annars hamnar barn utanför.

Inga kommentarer: