2015-05-13

Särskilt begåvade barn – Forster, det finns visst forskning

Martin Forster får det att låta som att det inte finns forskning nog om barn med hög begåvning, för att ta upp det i ett svar om barn som får utbrott i skolan. Trots att det i min bedömning låter som att en bättre anpassad undervisning skulle vara själva lösningen på problemet.

Så här får han, och ni, lite som ni kanske har missat:http://www.gifteddevelopment.com/articles/what-we-have-learned-about-gifted-children

http://hj.se/hlk/forskning/alla-publikationer.html?type=person&signature=PeRo&name=Roland%20S

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:343651/FULLTEXT01.pdf

http://sv.wikipedia.org/wiki/Roland_S._Persson


Tidskrifter:

High Ability studies (ECHA)
Journal of the education of the gifted
Gifted and talented international
'Gifted child quarterly' startade 1957 och har ca 20 artiklar om året

Inga kommentarer: