2015-07-07

Boktips för lärare från lärare

Lärare som jag följer rekommenderar följande 6 böcker som några av de bästa och mest användbara. Välj en eller två och påbörja en läsecirkel på din skola?

1. Utmanande undervisning i klassrummet

Återkoppling ansträngning utmaning rekreation
av James Nottingham 2013

Boken innehåller många exempel på lektionsplanering med syfte att utmana och utveckla elevers kreativa och kritiska tänkande. James Nottingham har flerårig erfarenhet av arbete både som lärare och skolledare i Storbritannien, och har ett nära samarbete med skolforskaren John Hattie.


2. Mindset : du blir vad du tänker

av Carol S Dweck 2015

Ett dynamiskt mindset är avgörande för både personligt och professionellt lärande. I Carol S. Dwecks banbrytande bok får du veta hur ditt eget och andras mindset kan förändras, bland annat genom rätt sorts beröm. Med den kunskapen kan du frigöra potentialen hos dig själv, dina medarbetare, dina barn eller dina elever.
3. Vilse i skolan: hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt

av Ross W Greene 2011

Ross W. Greene beskriver hur du med empati och ett kognitivt, humanistiskt förhållningssätt kan hjälpa "explosiva" barn och ungdomar att hantera sitt beteende.

Att förstå dessa barn och ungdomar som ofta kallas stökiga, struliga, ouppmärksamma, utmanande och krävande - för att nu nämna några av de epitet de belastas med - är oerhört viktigt för att vi som lärare och föräldrar ska kunna hjälpa dem att fungera väl i både skolan och senare i vuxenlivet.

Den samarbetsbaserade problemlösningsmodellen (CPS) beskrev Greene i sin första bok Explosiva barn. Nu visar han praktiskt hur man går till väga och hur modellens tre steg - empati, definition och inbjudan - skapar förutsättningar att uppnå ett lyckat resultat.


4. Beteendeproblem i skolan

av Bo Hejlskov Elvén 2014

Genom att arbeta med lågaffektivt bemötande kan man som lärare undvika situationer som stör undervisningen för både barn och vuxna. Metoderna som presenteras i Beteendeproblem i skolan utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande, och kan användas från förskolan till gymnasiet. Författaren tar avstamp i belysande exempel, kopplar dem till forskning och beskriver elva praktiska principer som personal kan utgå från för att lösa och förebygga konflikter i vardagen.5. De fem förmågorna i teori och praktik - Boken om The Big 5

av Göran Svanelid 2014

Vid sidan av ämneskunskaper ställer kursplanerna för grundskolan krav på generella kompetenser. Dessa har kallats The Big 5 och är analysförmåga, kommunikativ förmåga, begreppsförmåga, procedurförmåga och metakognitiv förmåga. Göran Svanelid visar att man kan hitta dem i det centrala innehållet, i kunskapskraven och de långsiktiga målen i läroplanen och ger exempel på hur man kan använda dem som utgångspunkt i undervisningen. Så får läraren sina elever att utvecklas och erövra kompetenser som både finns med som mål i läroplanen och är värdefulla förmågor att ha med sig i ett föränderligt samhälle.6. Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen

av Christina Löfving 2012

Boken innehåller en gedigen genomgång av digitala verktyg och sociala medier samt beskriver genom konkreta planeringsexempel hur de kan användas för att eleverna ska nå kunskapskraven. I boken ges också exempel på hur arbetslag kan arbeta för att tillsammans utveckla ny kunskap inom området.

Christina Löfving är grundskollärare med lång erfarenhet av undervisning inom alla grundskolans stadier. För många är hon känd som itmamman via sin blogg, där hon också uppdaterar adresserna till de webbtjänster som hon nämner i boken, itmamman.se.


Inga kommentarer: