2015-08-18

Forskningsbaserade kännetecken – högt begåvade barn – särbegåvade – särskilt begåvade

Följande 26 kännetecken för högt begåvade barn är insamlade genom Gifted development centers arbete sedan 1970-talet med fler än 6 000 särbegåvade barn. Självklart uppvisar inte alla särbegåvade barn alla kännetecken, men de flesta uppvisar många.

1. Resonerar väl (bra tänkare)
2. Lär sig snabbt
3. Har ett stort ordförråd
4. Har ett utmärkt minne
5. Kan hålla uppmärksamhet länge

6. Känslig, lättsårad
7. Visar medkänsla
8. Perfektionistisk
9. Intensiv
10. Moralt känslig

11. Har en stark nyfikenhet
12. Uthållig när intresserad
13. Har hög grad av energi
14. Föredrar att vara med äldre barn samt vuxna
15. Har ett brett spektrum av intressen

16. Har en stor känsla för humor
17. Tidig eller ivrig läsare
18. Engagerad i rättvisa
19. Moget omdöme för sin ålder (ibland)
20. Är en angelägen observatör

21. Har en livlig fantasi
22. Är mycket kreativ
23. Tenderar att ifrågasätta auktoriteter
24. Visar förmåga att arbeta med siffror
25. Bra på pussel
26. Lär sig självständigtHela formuläret finns på http://www.gifteddevelopment.com/sites/default/files/Characteristics%20of%20Giftedness%20Scale%202014.pdf

En längre förklarande text på engelska finns på
http://www.potentialplusuk.org/file_upload/factsheets/876P08a%20Characteristics%20of%20Gifted%20and%20Talented%20Children%20-%20An%20Explanation.pdf

Inga kommentarer: