2015-12-04

Skolan: Så här kan ni undervisa när gruppen är blandad

Nu är jag inte lärare (även om jag utbildat vuxna i 15 år, oftast i blandade grupper) men jag har mött flera lärare som pratat om att det är så svårt att undervisa så att alla barn med alla sina olika förutsättningar, behov och intressen kan få sitt. Därför får jag väl länka till sådant som kan ge fler lärare tips om hur de kan möta blandade grupper, inklusive högt begåvade barn.

Jag är övertygad om att differentiering och fokus på utveckling är bra för ALLA elever.

Här är 10 oerhört tänkvärda blogginlägg av en erfaren lärare/specialpedagog:

5 sorters individualisering

Generellt åtgärdsprogram för lärare som vill jobba inkluderande och bejaka lustfyllt lärande

5 sätt att använda datorn för att möta alla elever


Inkludering för elever med uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter: 5 tips!

Istället för helklassundervisning: stationer och strategier

10 sätt att skapa inkludering i klassrummet

Succélistan – en väg till framgång?

Skolinspektionen: "En ärlig granskning av undervisningen hjälper inte bara eleverna utan är enligt forskning det allra bästa för att utveckla skolan och bli en bättre lärare." 

Risk för F? Utred orsaken och lös problemet tillsammans!


För rättssäker och likvärdig bedömning – skilj mellan teaching och learning targets


Likvärdig bedömning handlar även om analysen av beteendeproblem


Skolinspektionen om hur skolor kan ge stimulans till alla

Inga kommentarer: