2016-02-06

Vuxnas bemötande kan bygga eller rasera ett barns självkänsla – Beppes berättelse

Beppe Singer, programledare för Hjärnkontoret och utnämnd till Årets folkbildare, läser upp sitt "manifest" där han tackar sina engagerade lärare.

Han berättar om sin skoltid, hur en lärares bemötande ledde till att han blev säker på att han var värdelös, och hur sedan en annan lärares bemötande ledde till att han kunde tro på sig själv igen. En mycket gripande berättelse.

Du kan se Beppe läsa upp berättelsen på Facebook, eller så kan du läsa berättelsen hos Skolvåren.


Inget barn ska behöva ha känslan "det är fel på mig". Alla barn ska kunna känna att "de vuxna är på mitt lag".

Det gäller även barn som provocerar i skolan, ensamkommande flyktingbarn, barn som känner sig annorlunda.

Och varje vuxen har möjligheten att visa det. Makten att bygga eller rasera.

Hur bidrar du till att bygga varje barn?

Inga kommentarer: