2017-04-22

Att undervisa och organisera för särskilt begåvade elever – material från andra länder

Här finns läsvärda material på engelska om hur arbetet ser ut i andra länder.

Nya Zealands utbildningsdepartement har en hel webbplats med fakta och undervisningsstöd:
https://gifted.tki.org.nz/responsive-practice/

Australiska delstaten New South Wales utbildningsdepartement har ett stort och gratis fortbildningsmaterial för lärare, uppdelat på stadier:
https://education.arts.unsw.edu.au/about-us/gerric/resources/pd-package/

Irländska riktlinjer till lärare och rektorer för att identifiera och undervisa särskilt begåvade elever, med exempel på hur skoluppgifter kan differentieras.

National association for gifted children (NCAG) webbplats om gifted education practices, med mängder av fakta.

NAGC har standarder för hur undervisningen av särskilt begåvade bör läggas upp – hur lärare och rektor bör arbeta.

NACG har också frågor för att utvärdera om vår skola arbetar klokt med de särskilt begåvade.

University of North Carolina m.fl. har tagit fram ett observationsstöd för lärare, för att systematiskt undersöka vilka barn som kan ha en hög begåvning. Materialet har visat sig motverka att skolan missar begåvade barn från minoriteter och socioekonomiskt belastade grupper. Se tabell 1 mitt på sidan: Table 1. Teachers’ Observations of Potential in Students (TOPS) sample items.

Här är en handbok för att placera elever rätt, med flera illustrationer och listor som ger en bättre bild av hur särskild begåvning kan se ut och upptäckas.

Klustergrupper är ett klokt sätt att nivågruppera men ändå ha blandade grupper. Ett exempel

Staten Utah i USA har en gedigen handbok för hur skolorna ska arbeta med särskilt begåvade elever, på över 100 sidor.

I denna mastersuppsats från 2013 (på svenska, från Stockholms universitet) finns en läsvärd genomgång av forskning och rekommendationer kring att upptäcka och möta särskild begåvning.Nedan följer en annan tabell som kan användas för att få syn på begåvning i barn.


Inga kommentarer: