2017-06-06

Lös konflikter – välj rätt djur


Kanske kan du ha nytta av följande modell?

När det uppstår en konflikt, kan du fundera på vilken konflikthanteringsstil som du hamnar i. Och vilka de andra hamnar i. I den här modellen finns 5 stilar, som symboliseras av 5 olika djur.

För att få en långsiktig lösning på konflikten, vilken stil, vilket djur, skulle fungera bäst?En viktig poäng är att olika konflikter löses bäst med olika stilar. Hos Medlingscentrum finns mer att läsa. Texten och bilden kommer därifrån! 


STRUTS - Undvikande – Det känns obehagligt så fort det närmar sig konflikt. Du drar dig gärna undan, för att inte bli indragen i andras motsättningar. Strutsen stänger av både för omvärldens och sina egna behov. Att undvika en konflikt kan innebära att du bara skjuter upp, och kommer att behöva tackla konflikten vid ett senare tillfälle, eller att du helt drar dig ur konflikten.

DRAKE – Kamp – Du driver igenom din vilja. Du hävdar din uppfattning med stor kraft och bryr dig inte om att lyssna på andra. Draken blir lätt dominant i en konflikt och kan uppfatta konflikten som en tävlan för att vinna. Draken driver sin egen linje på den andres bekostnad. Draken använder de medel som krävs för att vinna sin sak. Det gör att det sällan är en beständig lösning eftersom den andre, förloraren, känner sig missnöjd med resultatet.

KAMELEONT - Anpassning – Du vill allas bästa. Du tycker att det är mycket viktigare att andras önskemål blir tillgodosedda, än att dina egna blir det. Du anpassar dig gärna till andra och försöker nå fred till vilket pris som helst. Du kan också på så sätt plocka poäng och få fördelar till nästa gång. Men du ger helt upp på dina egna önskemål.

KATT - Kompromiss – Du försöker lista ut hur ni ska kunna göra upp, så att det blir rättvist. Alla ska få någon del av sina behov eller önskemål tillgodosedda. Katten försöker att hitta en medelväg mellan sina egna och andras behov. Kompromiss betyder att mötas på halva vägen. Risken kan dock vara att den ena parten ger upp mer än den andra, eller att ingen part känner sig riktigt nöjd.

UGGLAN – Samverkan – Du ser till att alla kommer till tals. Du talar också om vad du själv vill. Sedan söker du en lösning som kan få alla att känna sig nöjda. Tillsammans skapar ni en vinna–vinna-lösning som alla känner sig nöjda med. Men ugglans arbetssätt kan ta mycket tid, och det är inte alltid man har tillräckligt med tid.

Inga kommentarer: