2017-11-23

2e: Lätt att lära, OCH svårt att lära, SAMTIDIGT.

Om barnet har en hög begåvning och lätt att lära. 

Men också har en inlärningssvårighet, kanske en diagnos som dyslexi, adhd eller autism. 

Då kan barnet till viss del använda sin höga begåvning för att kompensera för sina svårigheter. Till exempel lära sig saker utantill, om det är svårt att läsa.

Tycker du att skolan då ska göra inget, och nöja sig med att barnet får C eller D i betyg?

Eller tycker du att skolan ska ge det stöd man brukar ge, till exempel för dyslexi, OCH dessutom stimulera barnet att lära sig mer, ge svårare uppgifter, än de jämnåriga?

Man kan ha jättelätt att lära, och jättesvårt att lära, samtidigt. Visste du det?


Läs gärna mer:
Föreläsning om 2e på konferensen Brainchild i november med speciallärare Mona Liljedahl

– 2e – både begåvning och lärsvårighet – om hur det kan se ut och vad du kan göra

Kartlägg elevens styrkor och stödbehov – blanketter m.m.

– De 6 typerna av begåvade elever – och vad de behöver

– Skolverkets stödmaterial – fakta och didaktiskt stöd och exempel – att undervisa särskilt begåvade elever

–Konferensen Brainchild tog upp 2e

Inga kommentarer: