2020-05-05

Så gör man – för barn med ADHD – och varför inte alla andra också

Habiliteringen i Stockholm har föreläsningar för professionella, t.ex. lärare, om vad barn med ADHD behöver för att kunna lyckas i skolan. Följ gärna deras checklistor:

PDF om att undervisa och bemöt barn med ADHD – så lyckas du och eleven!Psykolog och behandlare Katarina A. Sörngård har sammanställt verktyg och råd:

PDF med verktyg, strategier, exempel, scheman – bemöta och behandla ADHDLäs mer här på bloggen: Det ALLA bör veta om ADHD

Inga kommentarer: