2010-08-21

Framtidens ord

Språket bär inte bara historien och det nutida samspelet. Någonstans bär det även framtiden.

"We can't innovate faster than we can create new shared language", säger David Nordfors under konferensen "Innovation journalism" i Stanford (rapporterar en som var där).

Professionellt terminologiarbete och samarbete med de språkvårdande organisationerna är ett effektivt sätt att föra in nya saker i språket.

.

Inga kommentarer: