2011-01-30

Krångelspråket – det dunkelt sagda kommer från den med dunkel självbild

Det är något som är mycket frustrerande med situationen för hela min profession.

Språkkonsultutbildningen startade 1978, efter att det förtydligades i förvaltningslagen att myndigheter måste skriva så att medborgarna begriper. Eftersom de inte visste hur de skulle göra, gravt tyngda av lagtexternas tyskspråkiga arv, behövdes vi språkkonsulter.

Men fortfarande har vi en akademi, bekostad av skattepengar, där lärarnas konservativa återkoppling på studenternas texter förstör studenternas naturliga språk och kontaminerar det med stilgrepp som är bevisat svårbegripliga. Det leder till en offentlig sektor, bekostad av skattepengar, som producerar mängder med svårbegripliga texter, och som därefter måste köpa språkkonsulttjänster, bekostade av skattepengar, för att redigera texterna så att de blir mer begripliga, så att medborgarna får sin lagstadgade möjlighet att begripa.

Och troligen bottnar det mesta i lärarnas och skribenternas dåliga självkänsla. Jag har alltid hävdat att om du har rätt, om du har något viktigt att säga, kommer människor att respektera dig lika mycket även om du låter bli att använda ovanliga ord och krånglig meningsbyggnad.

Troligen mer.

Inga kommentarer: