2011-07-03

Hallå där Anna Hass, vad gör du i Almedalen?

Jag anser att du kan använda skrivandet som ett sätt att komma vidare i andra processer. Därför skrev jag en intervju med mig själv för att reda ut för mig själv varför jag egentligen är här i Almedalen.


Hej, vem är du?
Jag är en sån som pratar, skriver, analyserar och tycker saker. Till yrket är jag språkkonsult och driver en textbyrå där jag redigerar texter och utbildar skribenter. Jag är också förälder till två barn.

Vilka politiska frågor är du mest intresserad av?
Företagande är viktigt för mig. Framför allt att fler ser möjligheterna att driva eget och att växa sina små företag. Det är komplext, jag försöker göra det själv. Det pratas en del om att det är svårt med regelverket och byråkratin, och det kan jag verkligen hålla med om i många fall. Men jag tycker att det pratas för lite om de mentala utmaningarna i företagandet. Du har ofta en ekonomisk osäkerhet. Om du anställer har du också ansvar för att andra har mat på bordet åt sina barn. Och att vara chef och ledare kräver mycket tid, engagemang, kunskap och mod.

Mina barn ska snart börja skolan. Därför är även diskussionerna om skolan mycket viktiga för mig. Även här tycker jag att det pratas alldeles för lite om de mentala utmaningarna för skolledare, lärare och barn. Om skolan fokuserade mer på att ge barnen självkänsla – och inte bara sakkunskaper – skulle det ge fantastiska följdeffekter genom universitetsvärlden och ut i företagen.

Sedan jag blev gravid har också jämställdhetsfrågan tagit plats i min hjärna. Hur mycket Sveriges pappor, barn och kvinnor skulle vinna på om föräldraledigheten delades mer lika, till exempel. Och då menar jag alltså även de kvinnor som inte har eller vill ha barn, eftersom de idag också diskrimineras i arbetslivet utifrån förväntningarna på kvinnor.

Varför har du kommit till Almedalen?
Jag har arbetat i tolv år som konsult inne i de offentliga förvaltningarna. Jag kände nu att jag ville förstå bättre det som händer på de mer yttre arenorna, i politik, pr och lobbyverksamhet. I Expressiva arbetar vi med brukstexterna inom organisationerna, beslutsunderlag, utredningar, faktatung information till medborgarna. Sedan händer oerhört mycket med informationen, från det en expert lämnar sin utredningsrapport till att ett pressmeddelande blir en artikel i Aftonbladet eller en politiker blir intervjuad i trettio sekunder i teve. Ju mer jag vet om de andra processerna, desto bättre kan jag göra det arbete jag gör.

Dessutom vill jag lyssna på experter och politiker som arbetar med de ämnen jag är engagerad i, och bättre förstå alla argument och processer i sakfrågorna. Hittar jag sedan ett ställe där jag kan passa in och bidra, hoppas jag knyta kontakter som gör det möjligt.

Jag vill helt enkelt lista ut hur vi kan arbeta för ett bättre Sverige, där människor mår så bra som möjligt, och en mer effektiv offentlig förvaltning.

Jag tror att bättre kommunikation, mellan människor som har olika perspektiv, är grundläggande. Och självklart är det där någonstans som jag försöker fundera ut hur mitt företag kan bidra.

Inga kommentarer: