2013-02-07

Vill du ha en bra sajt? Ha med en språkkonsult från början i projektet. Vi är också en sorts användbarhetskonsulter.


Språkkonsulter arbetar snarare med användbarhet än med språk. Snarare med effekt och kvalitet än korrekthet.

Jag hittade bilden nedan, som vill visa förhållandena mellan informationsarkitektur, ux, interaktionsdesign med mera. Jag tycker att "writing" har hamnat fel. Det skrivande jag gör handlar till stor del om saker som här ligger i andra cirklar, skilt från skrivandecirkeln.

Vad vore program, interaktionsdesign, navigation, utan språket och orden?


Varför ses inte språkkonsulter som en självklar delkompetens, redan i början av utvecklings- och kommunikationsprojekt, en som alltid ska vara med när vägvalen för de andra cirklarna görs?

Hur många webbplatser, program, appar hade kunnat bli mycket bättre om projektet hade haft med en språkkonsult från början? Min gissning: alla.

http://visual.ly/disciplines-user-experience-design
Grundkälla: Kicker Studio


The Disciplines of User Experience DesignInga kommentarer: