2015-03-19

Skolan: Gratis webbutbildning i att undervisa högt begåvade – särbegåvade barn


Här finns en omfattande utbildning på nätet (på engelska) i hur du som lärare identifierar och undervisar högt begåvade barn.

Kanske del 5 är mest användbar?

Del 5 om undervisning på lågstadiet (pdf)


Inga kommentarer: