2015-03-19

Skolan: Så undervisas högt begåvade elever i andra länder - särbegåvning


Nedan finns ett 20-tal länkar till material i andra länder, med fokus på
  • användbara stöd för lärare som ska undervisa högt begåvade elever 
  • forskningsbaserade material för fortbildning och skolledning. 

Så kan du identifiera och planera för de högt begåvade eleverna: http://www.australiancurriculum.edu.au/studentdiversity/who-are-gifted-and-talented-students

Munros riktlinjer
Överskådlig webb om de olika insatser och överväganden som krävs, från Nya Zealands utbildningsdepartement:
https://gifted.tki.org.nz/responsive-practice/

Tydliga riktlinjer för hur skolor steg för steg bör arbeta:
http://gifted.dbbcso.org/uploads/1/2/3/4/12344194/john_munro_cse_seminar_paper_227_teach_gift.pdf

Länkar till läsvärda artiklar och sidor, från en föräldraförening:
http://www.mermaidsandmermen.com.au/links-for-teachers/

Lista med webbplatser som ger stöd i undervisningen:
http://www.det.wa.edu.au/curriculumsupport/giftedandtalented/detcms/school-support-programs/gifted-and-talented/parents/resources-links.en?page=3

Gott om konkreta verktyg för att bredda och fördjupa undervisningen, från England:
http://teachertools.londongt.org/?page=inTheClassroom

Artiklar om hur högt begåvade elever fungerar, kan identifieras och undervisas
http://tip.duke.edu/taxonomy/term/1190

Sammanfattningar om forskning kring begåvade elever:
http://tip.duke.edu/node/84

Att planera undervisningen för en högt begåvad elev, hos australiskt utbildningsdepartement:
http://www.education.vic.gov.au/childhood/professionals/learning/Pages/planning.aspx

Principer för lyckad undervisning:
http://www.education.vic.gov.au/childhood/professionals/learning/Pages/practiceprinciples.aspx

Statlig strategi för att säkra rättigheterna för begåvade elever, Australien:
http://www.education.vic.gov.au/Documents/about/programs/learningdev/giftedtalentedstrat.pdf

Konkret stöd för att utbilda högt begåvade barn:
http://education.wm.edu/centers/cfge/curriculum/teachingmodels/index.php

Ett undervisningsmaterial för högt begåvade som är beforskat och som går att köpa:
http://viewer.zmags.com/publication/90efcaf8#/90efcaf8/26

Tips och tankar om lektionsplaneringar i olika ämnen:
http://atozteacherstuff.com

Tidskrift om begåvade elever, bland annat med denna intervju med elever som accelererats:
http://www.giftedchildren.org.nz/apex/v14no1art02.php

Lista på 50 bra artiklar och webbplatser med kunskap och råd kring att undervisa högt begåvade:
http://www.teachthought.com/learning/50-resources-for-the-parents-and-teachers-of-gifted-and-talented-students/

Avancerade artiklar som sammanställer forskning kring att undervisa högt begåvade barn:
http://ben-hebebrand.blogspot.se

Tidskrift med forskningsartiklar:
http://www.world-gifted.org/sites/default/files/GTI28(1&2)2013_0.pdf

Resurssida med arbetsgång och material för lärare och skolor, Australien:
http://teachingstudentswithspecialneeds.weebly.com/gifted-and-talented.html

Konkreta positiva tips för ett differentierat klassrum:
http://www.medway.gov.uk/schoolsandeducation/informationforschools/learningandteaching/giftedandtalentedpupils/pastoralsupport/generalteachingtips.aspx

Att undervisa i matematik i ett blandat klassrum:
http://www.educationoasis.com/resources/Articles/teaching_gifted_math.htm

Projektuppgifter i matematik med instruktioner till både elev och lärare (på engelska):
http://nzmaths.co.nz/investigations

En problembaserad ingång till vad barn ska lära sig; frågor som kan vara grund för allt lärande på hela låg- och mellanstadiet:
http://www.giftedreach.org.nz/pdf/conceptual_curriculum.pdf

Inga kommentarer: