2015-03-19

Skolan: På Youtube finns exempel på hur man kan undervisa högt begåvade barn - särbegåvning

Använd Youtube som resurs för att se hur andra arbetar med högt begåvade barn:10 myter om högt begåvade barn:
https://www.youtube.com/watch?v=MDJst-y_ptI

TEDx: Saker du kanske inte trodde om de högt begåvade barnen, med Michelle Barmazel:
https://www.youtube.com/watch?v=W4Gj2UC8gYI

Grundläggande om hur skolan och läraren ska undervisa högt begåvade barn:
https://www.youtube.com/watch?v=ZEYxAwe8h3Q


Föreläsning med Linda Silverman 2013:
https://www.youtube.com/watch?v=6vxskJWNOco

TEDx 2012 med Margo Long, professor emerita Whitworth University, som grundade Center for Gifted Education 1971:
https://www.youtube.com/watch?v=rbotkvo-E2o&list=PL598BDEA926A7B129

Korta tips för differentierad undervisning:
https://www.youtube.com/watch?v=wpgHp43rByY


... låt dig själv klicka vidare, det finns ca oändligt många sevärda klipp.

Inga kommentarer: