2015-06-05

Börja läs här – särskilt begåvade elever

I den här bloggen finns bland annat översatta artiklar från universitet och organisationer världen över som forskar kring särskilt begåvade barn och deras behov.


Du kan välja att läsa mina personliga råd till skolan, som jag sammanställt utifrån forskning och fem års egna erfarenheter i samarbete med mina barns skolor.

Hos Skolverket finns nu ett stödmaterial för hur skolor ska arbeta för särskilt begåvade elever. 

Du kan också sortera i bloggen och välja att läsa

Inga kommentarer: