2016-05-27

Börja skolan – hoppa över förskoleklass – hitta rätt klass och lärare

Ska femåringen gå på förskola, i förskoleklass, i ettan? Hur ska man tänka när man väljer skola, grupp och startår? Följande är mina råd om att börja skolan, efter mina och bekantas erfarenheter.

Det viktigaste är att hitta rätt pedagog. Har barnet en vän eller flera i en viss åldersgrupp så kan det också vara ett starkt argument för att välja den gruppen. Men det måste, oavsett gruppen, vara en lärare som bemöter barnet på rätt sätt; det räcker inte med vänner.

När barnet är 4–5 år, se till att skapa kontakt med ansvarspedagoger och rektorer för de möjliga grupperna. Det behöver finnas helst 2–3 personer som GILLAR ett utmanande barn.

Fråga dem hur de brukar jobba med barn som kan massor redan, och lär sig snabbt. Även barn som ifrågasätter det mesta och är intensiva.

De ansvariga lärarna behöver ha en plan för att stimulera hennes kognitiva nivå OCH möta hennes känslor som ibland kan ligga under åldersnivå OCH stötta och peppa att ta sig an och igenom utmaningar och motgångar. De måste vara beredda och ha en plan för att möta henne positivt, trots de utmaningar hon kommer med. Varje timme, varje dag.

Var noga med att förklara den ofta mycket ojämna personligheten, och hur viktigt det är med positivt konstruktivt bemötande. 

Fall inte i fällan att prioritera ner lärandet för att barnet är omoget socialt. Det som tolkas som omoget kan faktiskt handla om att barnet redan har gått förbi de jämnåriga i utvecklingen, och därför inte passar in. Det kan också handla om känslomässig intensitet, som är vanlig hos personer med hög begåvning, och intensiteten är ett personlighetsdrag, den kommer inte att försvinna, särskilt inte av  att man får gå ett år till i en dåligt anpassad lärmiljö som troligen är frustrerande. Studierna av att flytta upp barn visar enbart positiva resultat, även för det sociala: Äldre barn har ofta en mer tillåtande inställning till personer som är lite ovanliga. Dessutom, och det allra viktigaste: Ett barn som har en meningsfull undervisning kommer att må bättre och bete sig bättre, och därmed fungera bättre socialt. 

Handledning kan behövas både på rasterna och vid grupparbete. Det kan behövas en pedagog som är med och handleder barnen i att leka, prata, komma överens och dela upp uppgifterna. Skolan kan inte lämna barnen utan pedagog. De behöver lära sig metoder och träna samvaro och samarbete.

Var tydlig med att det kan bli MYCKET svårare och mer komplext än skolan kanske tror. Gör en gemensam riskanalys. Ja, det finns svårigheter och risker med att flytta upp barn. Men det finns  också oerhört stora risker med att INTE bemöta rätt från början. Störningar för alla i klassen, eskalerande problemskapande beteende, förlust av skolmotivation, och i värsta fall akut psykisk ohälsa. Det här är barn som inte är hjälpta av vilken elevassistent som helst; de kräver en erfaren kunnig uthållig positiv och stabil lärare. Se till att skolan förstår det från början, så de inte tror att de kan prova sig fram med de insatser som räcker för de flesta barnen.

Fundera på om förskoleklassen kommer att räcka. Många fk är sämre på att stimulera än förskolan, och även sämre än ettan: mycket enkla bokstavstragglanden och mycket sitta still och vänta. Även i ettan är det sedan mycket repetition, långsamt tempo och sitta stilla. Överväg att låta femåringen gå några månader i förskoleklass på våren, några månader i ettan, och sedan flytta till tvåan.

Kom ihåg att en eventuell uppflytt bara är en liten del av lösningen. Hon kommer dessutom att behöva mycket stöd av lärarna, särskilda uppgifter, bredare och djupare material. Ju tidigare skolan gör en plan för allt detta desto bättre. 

Om hon är rörlig så måste hon genast från början ha stöd för det: Stol med bollkudde kanske, möjlighet att ta rörelsepauser när hon vill, möjlighet att ligga på golvet eller stå eller så under genomgångar kanske? Tuggummi, något att pilla med typ stressboll, eller något intressant att läsa, under genomgångar, kan lätta på trycket.

Om hon är känslig för ljud och intryck: se till att det finns de avskärmningar som behövs: Skärmvägg, sitta längst fram, inte sitta vid fönstret, sitta bredvid ett lugnt barn, öronproppar, keps, något att lyssna på i hörlurar kanske. 

Om hon är kinkig med maten, se till att det finns önskekost. Den som inte äter har ingen energi till att stå ut med saker.

Gymnastik och omklädning ställer ofta till problem. Se om det behövs en särskild lösning: Duscha i lärarrummet, slippa duscha, eller något annat.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Läs gärna mer här, för att få en bra dialog om barnets behov:
- bevisen i stora studier av forskning: uppflytt är bra, även för det sociala
- Förbered skolan när ditt barn ska börja – amerikansk sida
- Så kan ni tänka inför en pedagogisk kartläggning
- Mallar och riktlinjer för pedagogisk kartläggning och anpassningar
- Råd till skolan om särbegåvade elever

Inga kommentarer: