2017-01-05

Så kan ni göra när ni ska ha kollegialt lärande

Det räcker ju inte med en bok, eller något annat format på stoff, innehåll. Vi måste ju ha en metod för hur vårt lärande ska gå till, vår kompetensutveckling.

Skolverket lyfter fram en modell för kollegiala samtal, som gav bättre samarbete, nöjdare elever och bättre kommunikation med föräldrarna:

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/relationer-larande/kollegial-handledning-leder-till-oppenhet-och-samarbete-1.227370


Här är ett liknande upplägg för strukturerade samtal där vi hjälps åt att reflektera kring varandras utmaningar.
http://www.metodbanken.se/2011/01/31/losningsfokuserade-reflekterande-team


Vad har du i huvudet just idag? Bra liten skrivövning för att få ur sig plus och minus. Kanske i början av ett möte. http://www.metodbanken.se/2015/02/24/lego-hur-ar-laget


Ser du inte skogen för alla träd? Hjälp att fokusera och välja nästa steg du själv ska jobba med. Kanske gör du detta innan du ska träffa kollegorna, så du vet vilken frågeställning du ska lyfta.
http://www.metodbanken.se/2015/04/07/att-lyckas-med-forandring


Om du ska jobba i par med en kollega, där ni ger varandra feedback, kan ni nog ha nytta av frågorna i Steinbergs underlag:
http://steinberg.se/wp-content/uploads/2015/11/Tre-modeller-för-kollegial-handledning-och-verksamhetsbesök-.pdf


Att sitta tillsammans och diskutera undervisningen, ger bättre lärande:
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/relationer-larande/samarbete-och-reflektion-for-battre-undervisning-1.244312

Om du vill lära dig om kommunikation

Här finns film, om 4 lärares fortbildning i pedagogens retorik. Du lär dig hur du kan utveckla din egen kommunikation. Välkommen till UR:
http://urskola.se/Produkter/169103-Pedagogens-retorik-Den-muntliga-relationen

Det finns en handledning, ett studiematerial, kring pedagogens retorik också:
http://www.ur.se/mb/pdf/handledningar/172000-172999/172218-1_102420_Pedagogens_retorik.pdf


Om du vill lära dig specialpedagogiska arbetssätt

Specialpedagogiska skolmyndigheten har ett studiematerial med bland annat pedagogiska strategier för att undervisa elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som adhd och autism:
https://www.spsm.se/studiepaket-npf/moment-3/


Skolverket har börjat lägga ut modulerna i "specialpedagogiklyftet", programmet Specialpedagogik för lärande, som man också kan söka pengar för att anordna på skolan:
https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/specialpedagogik/alla/alla

Inga kommentarer: