2017-02-24

Länktips om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf) – adhd, Aspergers syndrom/autism/ast och Tourettes syndrom


Allmänt om npf

Om asperger/ast/autism

Starka sidor hos en person med asperger:

Om Tourettes

Om adhd – men mycket som gäller även för autism
Boktips från en privatperson – om ADHD för vuxna och för barn 

Riktat till skolan Skolverket om att bemöta barn med asperger:


Att undervisa elever med autism

Inkluderande strategier för elever med Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskolan: 

Åtgärdsprogram med konkreta tips på anpassningar i skolan:


Bra om diagnoser, riktat till barn


Övningar som syftar till att andra barn ska få bättre förståelse för funktionshinder:

Inga kommentarer: