2017-02-24

Länktips om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf) – adhd, Aspergers syndrom/autism/ast och Tourettes syndrom


Allmänt om npf

Om asperger/ast/autismSkolverket om att bemöta barn med asperger:


Att undervisa elever med autism

Inkluderande strategier för elever med Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskolan: 

Åtgärdsprogram med konkreta tips på anpassningar i skolan:


Bra om diagnoser, riktat till barn


Övningar som syftar till att andra barn ska få bättre förståelse för funktionshinder:

Inga kommentarer: