2017-01-22

Svårt att läsa, skriva, tala? Utred dyslexi tidigt, säger SPSM!

Dyslexi kan se ut på många olika sätt. Visste du att man kan läsa och förstå jättebra, och ändå ha dyslexi? Särskilt om du har ett bra arbetsminne eller en hög kognitiv förmåga kan du kompensera för att du inte klarar kodningen eller avkodningen av ljud eller bokstäver.

Därför kan dyslexi vara svår att upptäcka. Men den kan ändå sätta stora käppar i hjulet för ett barn som annars hade kunnat ha ett mycket bättre lärande.

Det finns en praxis att inte utreda dyslexi hos logoped förrän i årskurs 3 eller 4. Barnet ska alltså gå med svårigheter i upp till halva skolgången?! Nu är jag ingen expert, men det verkar helt vansinnigt att låta bli att utreda, när ett barn har svårigheter.

Men att låta bli att GÖRA något är helt enkelt inte tillåtet. Här är de saker man ska göra:


SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, understryker att det är viktigt att göra åtminstone en pedagogisk utredning av läsning och skrivning så fort man börjar fundera på om barnet kan ha svårigheter. Använd deras underlag för att utreda läs- och skrivsvårigheter.

Dessutom är lagstiftningen om anpassningar och stöd i skolan mycket tydlig: Skolan ska OMEDELBART börja pröva anpassningar när någon börjar fundera på om det kan behövas. Dessa anpassningar ska utvärderas och vid behov förstärkas. Samtidigt ska skolan göra en pedagogisk kartläggning och eventuellt en formell utredning om behov av särskilt stöd. Här har jag samlat gott om underlag för pedagogisk kartläggning och anpassningar.

Egentligen borde alla elever få redovisa kunskaper muntligt, skriva allt på dator, och vid behov spela in föreläsningar så de kan höra på dem igen.

Att träna läsning och skrivning ska inte stå i vägen för att lära in fakta och träna andra färdigheter. Man kan dela på dem och göra en i taget.

Framför allt ska svårigheter att läsa eller skriva aldrig få leda till ett sämre resultat, omdöme eller betyg i något annat än just läsning eller skrivning. Särskilt inte när skolor vägrar att remittera till logopedutredning och inte tar reda på tillräckligt för att sätta in rätt stöd.

Så tänker jag. Hur tänker du?

Läs mer om dyslexi vid hög begåvning

Inga kommentarer: