2011-04-10

Hur fri vill du vara, egentligen?

Hur fri kan en människa vara? Isobel Hadley-Kamptz skriver om att alla människor är beroende av andra, åtminstone i någon del av livet, vilket gör det svårt att argumentera utifrån att det finns en oberoende människa.

Men inte nog med det. Helt ärligt. Hur fri vill man vara? Vad är ett bra, lyckligt liv? Är det att susa över havet i ett plan, med paddan i famnen, på väg till ett viktigt möte, medan barnflickan och städerskan tar hand om hem och barn? Eller är det att vara nära sina kära, känna alla känslor, se dem i ögonen och leva i kontakten?


Jag har gärna lite av båda bitarna. Men om du måste välja bara det ena?

Makthavaren som fri susar fram i planet har jag hämtat ur Nina Björks text där hon skriver om mannen, som har varit fri att vara fri, och kvinnan, som har varit bunden till att arbeta med kroppar och spåren efter kroppar, och som har kämpat för att bli fri:
Villkoret för kvinnors plats i det offentliga rummet har alltså varit att vi ljuger. Inte om kvinnor, men om människor. --- Sanningen om människan är att hon föds beroende och att hon vid vissa tillfällen i livet - när hon är gammal, sjuk, svag - förblir beroende. --- civilisation, frigörelse - positionen där människan som grupp eller som enskild individ avlägsnar sig från natur och kropp har många namn. --- Kanske är det tid att välja en annan väg nu? Kanske är det tid att säga: Kära vänner, vi är natur - och det är ni också. Därifrån börjar vi bygga en möjlig kultur. Alla andra byggstenar är lögn.
Såhär tänker jag: Inte bara måste du tugga i dig att du och vi alla är beroende av andra, åtminstone i någon del av livet. Du måste också fundera på vad frihet faktiskt är, och vad ett fritt val är.

Och när du har accepterat fakta och funderat över hur du själv styrs av normer, måste du fatta beslut om hur du vill leva ditt liv.


Distans till andra människor kan göra livet lättare. Det är svårt och läskigt med relationer, med barn, med kärlek.

Men är det inte just i beroendet, i hjälplösheten, i den förtvivlade och fantastiska samhörigheten, som livet blir vackert och värt?

Vad strävar du efter? Hur fri vill du vara, om du tänker efter?

1 kommentar:

Thomas sa...

Inte särskilt fri. Människan är nog tyvärr varken fri eller rationell i särskilt hög grad och mycket mindre än vad vill vill tro. Hur många aktiva genomtänkta och rationella val gör man egentligen i livet kontra slump, bekvämlighet och undermedvetna val? Att vara människa innebär tvärtom just att vara begränsad, att vara bunden vid en massa förutsättningar och saker. Inte minst vid ens illusioner och föreställningar (om tex frihet, fria val etc). Utmaningen är snarare att bli lycklig inom ramen för ens egna begränsningar, livets nyckfullhet.