2011-08-20

Digitaliserade kommunala beslutsunderlag

Idag skriver kommunala handläggare sina beslutsunderlag som vanliga worddokument.

I bästa fall har de en bra mall att utgå ifrån.
I bästa fall använder de faktiskt mallen och gör inte bara ändringar i förra texten.
I bästa fall finns en hjälptext i mallen som förklarar vilka frågor nämnden vill ha svar på under varje rubrik.


När nu flera kommuner (Ystad, Järfälla, Botkyrka) ger nämndledamöterna Ipads att läsa i istället för att kopiera tusentals sidor till varje möte, vore det väl rimligt att också strukturera inmaterialet i någon slags databasform istället. Som jag förstår det ska de i Ystad bara få exakt samma worddokument (pdf:er kanske) att läsa på pappersvis, men i den nya prylen. Hur svårt skulle det vara att få handläggarna att skriva i ett formulär istället? Jag har skissat på några förslag till fält i formuläret.

Vem fixar? Jobbar du med it i en kommun? Lyft frågan!

Inga kommentarer: