2011-08-20

Personlig utveckling är en förutsättning för effektiva organisationer.

Internet utvecklas i en rasande fart. Utvecklas du själv lika snabbt? Dina medarbetare? Få ett mer framgångsrikt företag genom att stötta medarbetarnas personliga utveckling.

Aktuell forskning visar att tid för reflexion är den viktigaste framgångsfaktorn i förändringsprocesser. Världen förändras ständigt, och det betyder att företag som ska fortsätta vara framgångsrika också måste förändras, ständigt utvecklas.


Varje individ måste ha förutsättningarna för att kunna genomgå en förändringsprocess på ett bra sätt. Många människor behöver arbeta med sig själva för att nå tillräcklig självkänsla och självsäkerhet för att orka med att genomgå förändringar.

Särskilt i branscher som utvecklas mycket snabbt blir det grundläggande att alla individer är så starka som möjligt för att företaget ska klara av att utvecklas på det sätt som krävs för att hänga med.

Att få medarbetarna att gå i terapi kanske är orimligt, även om det ofta skulle vara värdefullt för både individen och företaget. Men det man alltid kan göra är att investera i medarbetarnas personliga utveckling på olika sätt. Tid för reflexion kan planeras in både i projekt – som retrospektiv i agila projekt – och i medarbetaraktiviteter under arbetsåret.

Ett sätt att arbeta med reflexion är att utgå från tankarna kring personligt varumärke. Det blir ett strukturerat sätt att arbeta med personliga saker ur ett professionellt perspektiv. Ge var och en tid och underlag att ringa in vem de är, vad de är bra på och vart de vill. Tips på frågor att utgå från hittar du i mitt inlägg om personligt varumärke från arbetsseminariet jag höll på Webcoast. Du kan också göra en enkel övning där deltagarna får beskriva varandra med fyra ord. Av orden kan de göra varsitt ordmoln i t.ex. wordle.

Ett annat givande hjälpmedel som kan stödja medarbetarna i sin personliga utveckling är Anthony Robbins sjudagarsprogram Get the edge, i ljudboksformat. Eller se åtminstone till att ge alla länken till Anthony Robbins TED-föreläsning.

Inga kommentarer: