2017-06-24

Dyslexi ser annorlunda ut vid hög begåvning.

Bland högt begåvade barn förekommer kompenserad dyslexi, stealth dyslexia på engelska.

Detta innebär att man har en hög läsförståelse, eftersom den höga begåvningen kompenserar de problem med läsningen som dyslexin ger. Typ att man listar ut, tänker fram, innebörden från sammanhanget, utan att kunna läsa allt som står.

Det här gör att det kan vara svårt att förstå att barnet har dyslexi. Resultaten ser ju jättebra ut när man testar! Särskilt om man jämför med siffrorna för jämnåriga.


Som alltid, när ett barn har hög begåvning OCH en svårighet, kan begåvningen maskera svårigheten – och svårigheten kan maskera begåvningen. Därför behöver man vara noggrann när man som pedagog, psykolog, logoped eller liknande ska kartlägga och försöka förstå vad barnet behöver.

En förälder berättar: "Vår dotter gjorde sin dyslexi-utredning när hon var lite drygt 10 år. På grund av hennes goda läsförståelse valde logopeden att låta henne göra LOGOS-testet för vuxna (det kan användas från åk 6). Det är först när man jämför dotterns testresultat med normen för åk 8, dvs 4 år över hennes biologiska ålder, som hennes dyslexi visar sig.

Hon har en extremt bra läsförståelse: hon ligger i 99,4 percentilen på gymnasienivå, dvs hon har lika bra läsförståelse som de 6 bästa av 1 000 gymnasieelever. Däremot kan hon inte skilja på höger och vänster, hon kan inte automatisera veckodagar eller månader, och hon kan inte lära sig gångertabellerna."

Kanske kan detta vara något att diskutera med skolan eller logopeden?

Sen ska man INTE vänta och se, med läs- och skrivsvårigheter! Gärna redan i 6-årsåldern ska man börja samla förståelse för barnets styrkor och svårigheter. Stöd finns hos Specialpedagogiska skolmyndigheten: Stöd för att kartlägga läs- och skrivsvårigheter

Om du misstänker att ditt barn har både svårighet och begåvning kanske du vill gå med i gruppen för 2e på Facebook. Vänna mig i så fall.Läs mer:
SPSM säger att man ska inte vänta och se – utred dyslexi tidigt!

Stealth dyslexia – artikel på engelska

2e = twice exceptional = både begåvning och svårighet. Metoder finns!


2 kommentarer:

Lilly sa...

Mycket viktig information. Att ha dyslexi kan vara svårt ibland. Att ha dyslexi och att inte bli trodd är värre. Det behövs mer information till berörda parter i alla led. Tack för din info.

Hedvig sa...

Jag har börjat fundera på om jag möjligen har dyslexi. Jag har iofs inte svårt att läsa och oftast inte stava, den enda stavningen som jag har haft uppenbart svårt för är skillnaden mellan e och ä. Det kan jag fortfarande ha svårt för. Däremot läser jag väldigt långsamt. Ofta funkar det bättre med högläsning av någon anledning. Jag får ofta läsa om ett ord eller en rad för att jag inte uppfattat det jag läst. Orsaken till att jag öht börjat fundera över det här är att jag skaffat en app med klurigheter och hjärnträning. Där ligger jag mellan 80 och 99% över när man jämför testerna med snittet på appen på alla övningar förutom de där man ska hitta ord, eller skapa ord snabbt av 6 bokstäver.där ligger jag på att jag endast är bättre än 20-35% av övriga användare. Jag läser hyfsat mycket och började läsa böcker själv i 8 års åldern, men jag minns att jag alltid varit en långsam läsare jämfört med de flesta av mina klasskamrater. Jag vet också att min syster läser betydligt mycket snabbare än jag. När vi pratade om det berättade hon att hon inte behöver läsa varje ord utan att hon skannar av och tar in en hel rad text åt gången. Jag måste läsa ord för ord, i vissa långa ord som jag inte automatiserat måste jag läsa stavelse för stavelse. Jag hoppar också ofta över kortare ord som jag inte behöver läsa som "att" eller "och" om jag stressläser eftersom det allt som oftast blir begripligt iaf.
Om detta nu är tecken på dyslexi finns det någon mening att som vuxen utreda det här?