2017-06-24

Dyslexi ser annorlunda ut vid hög begåvning.

Bland högt begåvade barn förekommer kompenserad dyslexi, stealth dyslexia på engelska.

Detta innebär att man har en hög läsförståelse, eftersom den höga begåvningen kompenserar de problem med läsningen som dyslexin ger. Typ att man listar ut, tänker fram, innebörden från sammanhanget, utan att kunna läsa allt som står.

Det här gör att det kan vara svårt att förstå att barnet har dyslexi. Resultaten ser ju jättebra ut när man testar! Särskilt om man jämför med siffrorna för jämnåriga.


Som alltid, när ett barn har hög begåvning OCH en svårighet, kan begåvningen maskera svårigheten – och svårigheten kan maskera begåvningen. Därför behöver man vara noggrann när man som pedagog, psykolog, logoped eller liknande ska kartlägga och försöka förstå vad barnet behöver.

En förälder berättar: "Vår dotter gjorde sin dyslexi-utredning när hon var lite drygt 10 år. På grund av hennes goda läsförståelse valde logopeden att låta henne göra LOGOS-testet för vuxna (det kan användas från åk 6). Det är först när man jämför dotterns testresultat med normen för åk 8, dvs 4 år över hennes biologiska ålder, som hennes dyslexi visar sig.

Hon har en extremt bra läsförståelse: hon ligger i 99,4 percentilen på gymnasienivå, dvs hon har lika bra läsförståelse som de 6 bästa av 1 000 gymnasieelever. Däremot kan hon inte skilja på höger och vänster, hon kan inte automatisera veckodagar eller månader, och hon kan inte lära sig gångertabellerna."

Kanske kan detta vara något att diskutera med skolan eller logopeden?

Sen ska man INTE vänta och se, med läs- och skrivsvårigheter! Gärna redan i 6-årsåldern ska man börja samla förståelse för barnets styrkor och svårigheter. Stöd finns hos Specialpedagogiska skolmyndigheten: Stöd för att kartlägga läs- och skrivsvårigheter

Om du misstänker att ditt barn har både svårighet och begåvning kanske du vill gå med i gruppen för 2e på Facebook. Vänna mig i så fall.Läs mer:
SPSM säger att man ska inte vänta och se – utred dyslexi tidigt!

Stealth dyslexia – artikel på engelska

2e = twice exceptional = både begåvning och svårighet. Metoder finns!


1 kommentar:

Lilly sa...

Mycket viktig information. Att ha dyslexi kan vara svårt ibland. Att ha dyslexi och att inte bli trodd är värre. Det behövs mer information till berörda parter i alla led. Tack för din info.