2014-04-15

Mediernas möjligheter

Vilka möjligheter vi har nu! Alla har en dator med internet i fickan! Tröskeln att agera, skriva, läsa, delta har aldrig varit lägre.

Det tänker inte alla på. Vissa ser dagens ungdom som passiv


Inga kommentarer: