2015-03-19

Föreläsningar december 2014 om hög begåvning – Begåvad.se – särbegåvning

Professor Micael Dahlén om sin skolgång,
framgång, lycka och begåvning

I december ordnade Mensa GCP en konferens om begåvning – tillgång eller belastning.

Här kan du se föreläsningarna:   UR.se – UR Samtiden

Här kan du läsa mer om varje föreläsning.

Ställ er på bänken!

Micael Dahlén är professor vid Handelshögskolan och föreläser här om begåvning och utanförskap. Hans egen skolgång handlade mycket om att försöka anpassa sig och följa reglerna. Det var en kamp som stred mot hans inre vilja. Han kunde till exempel känna för att hoppa upp på bänken för att få nya perspektiv. Eller kanske hoppa och ta livet av sig. Vad som helst som inte var tråkigt. Betygen blev bra när han anpassade sig, men priset var högt. När han själv blev lärare avskaffade han betyg och bad sina elever att ställa sig på skolbänken.


Särbegåvad och särbehandlad: Alexander Kidelius är 16 år gammal och har hoppat över fyra år i skolan. Han studerar för närvarande andra året av kandidatprogrammet i Business and Economics vid Handelshögskolan i Stockholm. Här berättar han om sina upplevelser av skolgången och hur hans situation hanterades av skolan. Enligt honom saknas kunskap om hur särbegåvade barn bör undervisas.


Kallad dum tills man tror på det: Ken Engström blev som barn placerad på särskola där inlärningstakten var låg. Han gick där i två läsår och återvände sedan till en vanlig klass. Vid 28 års ålder gjorde han ett intelligenstest och resultatet visade på en IQ över 130. Det ledde till ett medlemskap i Mensa. Med ett stärkt självförtroende beslutade han sig för att läsa in gymnasiekompetensen och våren 2015 beräknas han avlägga dubbla examina vid högskolan.


Davids kamp mot Goliat: Maria Doverborg Broman är mamma till en särbegåvad tonårstjej. Hon berättar om hur särbegåvningen hos dottern upptäcktes, om förvirrade föräldrar och om skolgång i en oförstående skolmiljö. Hon berättar också om kampen för att få skolan att ge dottern den utbildning hon har rätt till.


Specialpedagogik för särskilt begåvadeTord Söderqvist arbetar som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Han berättar om regeringsuppdraget som getts till Skolverket om att stödja skolors arbete med särskilt begåvade elever. Han berättar om varför den myndighet som ska främja tillgänglighet och delaktighet för elever med funktionsnedsättning också behöver se över arbetet med särskilt begåvade elever.


Särbegåvning i världen: Jill Taylor är barnpsykolog och specialpedagog och föreläser om rådande trender för utbildning av särbegåvade barn utifrån ett internationellt perspektiv. Hon visar på möjligheter och utmaningar för den svenska utbildningsmodellen. Hon reder också ut missförstånd som ofta uppstår kring inkluderande undervisning jämfört med exkluderande.


Olika men lika inför skollagen: Ingrid Wissting är specialpedagog och Ansa Messner är lärare i svenska och engelska på Igelbodaskolan i Nacka. De berättar om hur de arbetar med att upptäcka och ta hand om särbegåvade elever i skolan. De visar på skillnaderna mellan särbegåvade och högpresterande elever, något de märkt att många lärare tror hänger samman. Egna iakttagelser och erfarenheter blandas med konkreta tips.


Hinder för en begåvad elev: Panelsamtal om vad som behöver göras för att förbättra situationen i skolan för särskilt begåvade elever. Vad är på gång? Vilka möjligheter och hinder för utveckling finns? Medverkande: Johan Börjesson, Skolverket; Ansa Messner, lärare; Tord Söderqvist, Specialpedagogiska skolmyndigheten; Ken Engström, student; Maria Doverborg Broman, mamma till särbegåvad tonåring.

Inga kommentarer: