2015-03-30

Översatt: Tips till lärare: 9 strategier för att undervisa högt begåvade

Här i bloggen finns flera texter med förslag till lärare. Självklart vill jag också uppmuntra alla att läsa Skolverkets text om att undervisa särskilt begåvade elever.

Snabblärande, begåvade elever behöver ABCD: acceleration, berikning, coachning, differentiering. Det funkar ofta bra med problembaserat lärande, flippat lärande och the big five. En nära och positiv relation med läraren är ofta en viktig grund. Eleven ska få gå vidare i sin takt, slippa repetitioner, grupparbeta med bara en person, och träna skrivande helt separat, med massa stöd. Ofta är uppflytt en årskurs eller två en bra del av lösningen för ett högt begåvat barn; äldre barn är ofta socialt mer accepterande. (Här finns forskningsbevis: uppflytt är bra, även för det sociala)Texten nedan, som jag har översatt, kommer från
Tips for Teachers: Successful strategies for teaching gifted learners

9 framgångsrika strategier för att undervisa begåvade elever

Denna artikel från Davidson Institute for Talent Development är en lista med 9 tips för lärare, från en erfaren lärare. Den fokuserar på förslag som vilken lärare som helst kan använda i klassrummet för att hjälpa sina begåvade elever och stödja dem i att prestera väl på ett positivt sätt. Vanliga misstag diskuteras också, liksom varför dessa kan vara skadliga för den begåvade eleven.

Att vara lärare kan vara både spännande och överväldigande. Det finns så många kursplaner att täcka, så många standarder att möta och så många saker att lära sig själv. Det kan tyckas som om du sträcks i ett oändligt antal riktningar. Och själva undervisningen är oftast inte den mest utmanande delen, utan det är att hantera elevers beteende. Kanske håller du med om att den svåraste eleven att hantera i klassrummet är den som avslutar varje uppgift på mindre än fem minuter och kräver ständig ny stimulans.

När jag först började undervisa, tillbringade jag mycket tid med att försöka lista ut vad man ska göra med dessa elever, och vad jag upptäckte var att väldigt ofta, om jag bara justerade mitt perspektiv och erbjöd dem mer utmanande upplevelser, försvann problemen – som med magi!

Det var så jag blev engagerad i att tillgodose behoven hos högt begåvade elever. Jag såg hur några enkla justeringar kan förändra hela kulturen i mitt klassrum. Med detta i åtanke, får du här är en lista med beprövade tips jag rekommenderar.

Tips 1: Lär dig vilka egenskaper intellektuellt högbegåvade elever har

Troligen har ni inte lyckats identifiera alla högt begåvade elever i skolan. Och det är kanske inte de elever du tror, som har hög begåvning. Det är inte alltid de framstår som begåvade. Därför är det viktigt att du inte tillåter dig själv att bli distraherad av falska stereotyper. Begåvade elever kommer från alla etniska grupper, de är både pojkar och flickor, de lever både på landsbygden och i städerna, och de är inte alltid högpresterande.

Elever som är intellektuellt begåvade har ofta, men inte alltid, flera av följande egenskaper: en brådmogen förmåga att tänka abstrakt, ett extrem behov av ständig mental stimulans, en förmåga att lära sig och bearbeta komplex information mycket snabbt, och ett behov av att undersöka ämnen på djupet. Elever som har dessa egenskaper lär ändå på olika sätt. Således har de unika undervisningsbehov.

Föreställ dig själv hur du skulle betett dig och hur väl du skulle presterat, om du som 15-åring tvingades börja gå i tredje klass igen. Eller, ur ett mer historiskt perspektiv, vad skulle hänt om du var Mozart och du fick höra att du var tvungen att gå nybörjarkursen i musik på grund av din ålder. Detta är en typ av upplevelse som många högt begåvade barn beskriver. Vissa klarar av att stå ut med ramarna i skolan och andra kommer att göra uppror.

Men om du gör några enkla förändringar i din undervisning, så de får andra erfarenheter av skolan, kan du dramatiskt förbättra kvaliteten på deras liv – och troligen även ditt eget!

Tips 2: Glöm ”normal” 

För att vara en effektiv lärare, oavsett om det är ditt första år eller ditt 30:e, är det bästa du kan göra för dig själv att släppa tanken på att det finns något ”normalt”. Jag rekommenderar dig mycket starkt att ge alla elever möjlighet att utvecklas från där de är, inte där din lärarutbildning sa att de borde vara. Du kommer inte att skada elever genom att ge dem möjlighet att arbeta med något som är mer avancerat än så.

Forskning visar genomgående att en läroplan som bygger på utveckling och förmåga är mycket effektivare än en läroplan baserad på ålder. Och enligt forskningen om begåvning finns grader av begåvning. Som lärare kommer du förmodligen att ha elever som är måttligt begåvade, högt begåvade och kanske, om du har tur, även några som är extremt begåvade. Strategier som fungerar för en grupp av begåvade elever kommer inte nödvändigtvis att fungera för alla begåvade elever.

Var inte rädd för att tänka utanför rutan. Du är i branschen för att hjälpa eleverna att utveckla sina förmågor. Precis som idrottare är bra på idrott, är högt begåvade elever bra på att tänka. Vi skulle aldrig drömma om att hålla tillbaka en lovande idrottare, så var inte rädd för att uppmuntra dina ”tänkare” och ge dem möjligheterna att skjuta i höjden.

Tips 3: Testa eleverna regelbundet

Att möta högt begåvade barns behov behöver inte vara en alltför krävande uppgift. Ett av de enklaste sätten att få reda på hur du kan utmana eleverna är att bedöma hela klassens förmågor regelbundet. Till exempel, innan du påbörjar ett moment så låt eleverna skriva slutprovet.

Elever som har över 80 procent rätt bör inte tvingas att studera sådant de redan kan. Snarare bör dessa elever ges parallella möjligheter som är utmanande. Jag ger normalt dessa elever möjlighet att göra ett självständigt arbete i samma ämne eller att välja något annat att studera, som möter målen i den uppgift jag tänkt, till exempel kan de få läsa en gymnasiekurs eller universitetskurs.

Med delar av läroplanen som är sekventiella, som matematik och stavning, rekommenderar jag dig att ge proven som är tänkta att ge i slutet av året redan under den första veckan.

Om du har elever som klarar 80 procent eller högre, kommer du att bespara dem ett helt år av frustration och tristess om du kan fortsätta med att ta reda på exakt var de är och sedan erbjuda dem material som tar dem vidare i ämnet. Dessa informella bedömningar är ett användbart och billigt verktyg som kommer att ge dig en hel del information om elevernas behov.

Tips 4: Läs om Piaget och Bloom  

Det finns många utvecklingsteoretiker, och det är troligt att du stött på många av dem under din lärarutbildning. När det gäller att undervisa begåvade barn, rekommenderar jag dig att repetera texter av Jean Piaget och Benjamin Bloom.

Jean Piaget ger en användbar beskrivning av utvecklingsstadier i relation till lärande. Högt begåvade elever är ofta i hans stadie ”formella operationer” när deras jämnåriga fortfarande är i det ”pre-operativa” stadiet eller i stadiet ”konkreta operationer”.

Barn som är utvecklingsmässigt avancerade har olika inlärningsförmåga och behov än genomsnittliga barn. Det är där Blooms taxonomi kan vara en speciellt användbar. Elever som är i stadiet ”formella operationer” behöver lärande som kommer från den övre delen av Blooms taxonomi.

Alla uppgifter bör ge eleven möjlighet att utnyttja en högre nivå av tänkande – analys, syntes och utvärdering – enligt Bloom. Jag rekommenderar att du läser mer på Internet; kanske dessa webbplatser kan vara av intresse: Piaget's Stage Theory of Development – Bloom's Taxonomy

Tips 5: Be föräldrarna leta upp resurser

Föräldrar till högt begåvade barn är ofta aktiva förespråkare för sina barn. Om du inte är förberedd kan detta vara lite irriterande. Den goda nyheten är, åtminstone enligt min erfarenhet, att det de helst vill är att känna sig hörda och möta någon som är villig att tänka annorlunda. Generellt fann jag att om jag erbjöd mig att samarbeta med dem, snarare än att stå emot dem, kunde vi arbeta tillsammans för att se till att deras barns behov var uppfyllda.

Till exempel, om de ville att deras barn ska ha mer utmanande upplevelser i matte, ber jag dem om hjälp att hitta bättre läromedel. Jag gjorde ofta en informell bedömning för att avgöra det bästa stället att börja och sedan uppmuntrade jag dem att försöka hitta intressanta alternativ som skulle kunna anpassas till klassrummet.

De flesta föräldrar förstod när jag förklarade att jag inte har lyxen att skapa en anpassad läroplan för varje elev, men att jag skulle vara beredd att göra anpassningar, om de kunde göra efterforskningarna. Flexibilitet och en vilja att tänka annorlunda har hjälpt mig skapa många vinna-vinna-situationer.

Tips 6: Undersök möjligheterna till distansstudier

Valmöjligheterna för lärare och föräldrar på detta område har exploderat under de senaste åren. Distansutbildningar för högt begåvade elever finns det gott om. Program som EPGY matte och Johns Hopkins skrivkurser samt gymnasie- och universitetskurser på nätet är ett bra sätt att utmana elever som redan klarar det du tar upp i klassrummet. Naturligtvis är dessa kurser oftast inte gratis, men de är ett alternativ. Och, enligt min erfarenhet, är de ett alternativ som många föräldrar är villiga att finansiera. Sök gratis i Davidson Gifted Databas för att hitta resurser som rekommenderas av elever, föräldrar och lärare. (Översättarens anmärkning: Appar och filmer finns gratis eller billigt på nätet, till exempel Khan academy eller Koll på-apparna.)

Tips 7: Prova acceleration – det är gratis och det fungerar! 

Ett annat alternativ är att låta eleverna delta i lektioner med andra elever som är på samma utvecklingsnivå, snarare än i samma ålder. Om en elev som är 9 år kan visa att han är redo att lära sig algebra, varför skulle han vara tvungen att läsa matematik i fjärde klass bara för att han är nio år gammal? Samma sak gäller för språk, konst, vetenskap eller samhällskunskap och så vidare.

Många välmenande lärare oroar sig för att en elev ska få slut på saker att lära om de får tillgång till materialet som är tänkt för äldre elever. När jag hör den här frågan kan jag inte låta bli att fråga – kan en person någonsin verkligen få slut på saker att lära sig? Om vi låter Susie, en tredjeklassare, gå med femmorna i matematik i år, kommer femmornas matematik inte att passa för Susie när hon går i femte klass. Så i femte klass bör Susie göra sjuornas matematik (eller högre!) beroende på hennes behov.

Vad är det för fel med det? Susie lär sig med en hastighet som passar hennes förmåga, och kommer att fortsätta att göra det, även om vi tvingar henne att bara sitta och göra tredje klassens uppgifter. Varför inte i stället tillgodose hennes unika inlärningsbehov med lite flexibilitet. Susie kan vara den som upptäcker ett botemedel för cancer eller kommer på en alternativ energikälla.

Dessutom anser jag inte att någon elev bör få sina möjligheter begränsade på grund av sin ålder, bakgrund eller andra faktorer som är bortom elevens kontroll. Jag anser att utbildning bör handla om att skapa riktiga möjligheter till lärande för alla elever – inklusive de högt begåvade. Om du har en elev som är mogen för femmans arbete, samarbeta med femteklassens lärare. Det finns bra verktyg, såsom Iowa Acceleration Scale, som kan hjälpa dig att avgöra om eleven bör flyttas framåt i bara ett ämne eller två, eller flyttas upp helt en klass eller två.

En annan orsak till att många lärare är rädda för att prova accelerationen är att de är bekymrade över elevens nivå av social mognad. Forskning har visat gång på gång att accelerationen är effektivt av många skäl, och att social mognad sällan blir ett problem. Flera studier har också visat att social ålder är korrelerad med mental ålder – inte med kronologisk ålder.

Så det är oftast inte bara för det akademiskas skull som det är bra för eleven att accelerera, det är bra för deras sociala utveckling också! Samma sak gäller för elever i gymnasiet. Om en elev är redo för universitetet, så uppmuntra dem att ta universitetskurser eller att överväga att börja tidigare på universitetet. Eleven kanske behöver lite handledning för att få upp farten, eller lite extra stöd initialt, framför allt med att skriva eller med att planera och organisera sina studier, men begåvade elever lär sig mycket snabbt och min erfarenhet har varit att dessa stöd i allmänhet kan tas bort efter en anpassningsperiod.

Tips 8: Lär av andras misstag och erfarenheter

Många välmenande lärare begår följande misstag när de stöter på högt begåvade elever för första gången. Gräm dig inte om du har begått dem själv. Jag vet att jag har det, och jag önskar att någon skulle ha pekat ut dem till mig innan jag var tvungen att lära sig om dem den hårda vägen.

Blunder nummer ett: Be din begåvade elever att fungera som extralärare för elever som kämpar. Begåvade barn tänker och lär annorlunda än andra elever. Om du ber dem att handleda andra kan det bli en frustrerande upplevelse för alla inblandade parter. Detta bör du också tänka på när du sätter ihop grupparbeten. Att sätta din starkaste elev med dina elever som kämpar kommer sannolikt att vara en smärtsam upplevelse för alla. Tänk dig att du satte ihop ett cykelteam där du har någon som Lance Armstrong tillsammans med personer som antingen precis har lärt sig cykla eller ännu har stödhjul. Det är osannolikt att någon enda i denna grupp kommer att ha en positiv upplevelse.

Blunder nummer två: Ge dina begåvade elever mer arbete av samma sort, när de blir klara tidigt. Det är vanligt att ge eleverna mer arbete om de gör klart sina uppgifter före de andra. Detta är bakvänt om du betänker att om eleven gör uppgifterna snabbt, är de troligen för lätta. Låt oss återigen överväga vår cyklist. Tycker du att cyklisten som vann loppet ska tvingas fortsätta cykla, men på en stillastående cykel, tills alla andra cyklister kommit i mål? Tänk om din cyklist i stället fick delta i mer utmanande lopp eller passa på att utveckla sina talanger inom närliggande områden – skulle inte det vara en bättre användning av tiden?

Blunder nummer tre: Att inte tillåta dem att gå vidare innan de gör klart alla åldersgruppens uppgifter. Det är viktigt att komma ihåg att begåvade elever tänker och lär olika än genomsnittliga barn. De kan vara extremt rebelliska. Ingen gillar att vara uttråkad – inte vuxna, inte barn, och speciellt inte begåvade barn! På grund av sin förmåga att resonera, kommer de avsiktligen att välja att inte göra saker bara för att de ”måste” göra dem, särskilt om de verkar meningslösa. De skulle hellre sitta och tänka eller läsa än att fylla i för lätta övningsböcker. Om du verkligen vill göra vad som är bäst för dina elever, är det viktigt att du fokuserar på deras starka sidor, inte deras brister. Ge dem möjligheter som överensstämmer med deras förmågor – led dem där de är.

Beroende på hur länge en elev har varit understimulerad i skolan, kan det ta ett tag innan de kan lita på dig. Så bli inte förvånad om du inte ser en mirakulös förändring över en natt. Var konsekvent, och positiv, och kom ihåg: kanske du är den första läraren som har gett dem en möjlighet att verkligen lära sig, snarare än att sitta och vänta. Så de kanske inte vet hur de ska hantera din lyhördhet. Fall inte i fällan att efter någon vecka säga, ”Se, jag sa ju att han inte var begåvad, jag gav honom en tuff uppgift och han misslyckades.” Högt begåvade elever har ofta aldrig behövt anstränga sig för att nå goda resultat. Ge dem tid och en trygg miljö där de kan veckla ut sina, ofta förtvinade, vingar.

Tips 9: Använd externa resurser

Det finns en hel del information i den här artikeln, och det är troligt att du känner dig lite överväldigad! Här är den bästa nyheten hittills: du är inte ensam, och du behöver inte komma med alla svaren själv. Det finns flera organisationer som tar fram stöd för högt begåvade ungdomar och för de lärare som arbetar med dem. De tre mest välkända organisationerna är nog National Association for Gifted Children, Belin - Blank Center for Gifted Education and Talent Development och Davidson Institute for Talent Development. Som ett första steg rekommenderar jag dig att gå med i Davidsoninstitutets gratis lärarförening.


(Översättarens anmärkning: I Sverige finns diskussionsgruppen Filurum pedagog på Facebook – anmäl intresse till filurumkonsult/snabel-a/recompile.se –, konferensen Brainchild samt Begåvningsinitiativet som har konferenser och fortbildningskurser och gratis nätverksträffar.)


Du är viktig. Kanske viktigast.


Du behöver inte vända din värld upp och ner för att vara en effektiv lärare för dina högt begåvade elever. Du måste bara vara flexibel, påläst och villig att prova nya saker.

Högt begåvade elever kan inte klara sig själva. Jag önskar dig lycka till när du nu påbörjar det spännande äventyret att göra en skillnad för de högt begåvade eleverna i klassrummet!

Du ska veta att en enda person kan göra, och gör, en stor skillnad.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nu kanske du vill läsa fler undervisningstips här i bloggen?

Eller kanske få tips om hur man kan kartlägga elevens behov?Inga kommentarer: