2015-06-08

Engelsk kortfakta om begåvade barns egenskaper och behov

Här är länkar till två faktablad från föreningen Potential Plus i England, som sedan 1967 har arbetat med och för begåvade barn.

Karaktärsdrag som högt begåvade barn har: Silvermans lista med 14 drag som mer än 90 procent av barnen hade, och 7 till som mer än 80 procent hade. På engelska.

Tankar kring 6 behov som begåvade barn har. På engelska.

Jag översätter när jag hinner.

Inga kommentarer: