2015-09-17

Bevisa för skolan vad barnet redan kan

Har du svårt att få gehör i skolan för att ditt barn kan mycket mer än de tror? En möjlighet är att själva jobba med bedömningsverktyget Diamant hemma. Det finns på Skolverkets webbplats. Sedan kan ni gå till skolan och visa upp vad barnet har klarat av.

Passa på att löpande samla en portfolio på vad barnet har klarat, och lär sig klara. Det kan vara detaljerade teckningar, skrivna lappar, filmer när barnet visar upp någon färdighet, osv. Skriv datum och detaljerad ålder på! Ni kan gå igenom spel med nivåer i olika skolämnen på elevspel.se, eller apparna Koll på ... (matematik, samhällskunskap osv.)

Egentligen ska ju skolan göra en pedagogisk kartläggning där de testar barnets kunskapsnivåer i varje ämne. Då ska de hålla i tanken att en definition av särbegåvning/gifted är att barnet ligger MINST två år före åldersgruppen.

I ett annat inlägg har jag skrivit mer om pedagogisk kartläggning, inklusive mallar och underlag och stödmaterial från bland annat Skolverket.

Inga kommentarer: