2015-10-04

Skolverket: Rektorn bör fråga sig ...


Så här skriver Skolverket i ett av sina stödmaterial

Här är några viktiga frågor för rektorn att fundera över i den egna vardagen:
  • Vad är det lärarna gör? Vad fungerar för vem och i vilka sammanhang? 
  • Vilka diskussioner har bidragit till nya sätt att betrakta vår verksamhet? 
  • Förändring kräver reflektion – tid att tänka. Vilka strukturer skapar jag som rektor för att ge förutsättningar för en sådan reflektion? 
  • Hur använder vi oss av eleverna som resurs i arbetet med att utveckla skolans arbete med stödinsatser? 
  • Vilken effekt har våra förändrade handlingar haft? Hur sprider vi våra erfaren­ heter och lärdomar? 
Kärnfrågan för rektorn kan vara: ”Vad måste vi på skolan lära oss för att alla våra elever ska nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling?”

Inga kommentarer: