2015-11-22

Skolan: hur ska ni hitta och hjälpa era 5 procent?

Det finns som sagt flera olika typer av särskilt begåvade barn, minst dessa:
  • den högpresterande som visar sin förmåga
  • den protesterande som trotsar auktoriteter och är utagerande
  • den undertryckande som underpresterar för att passa in
  • den disträ som mest är inne i sin egen värld
  • den känslosamma som får utbrott av förtvivlan eller ilska över orättvisor
Nu när Skolverket tydliggör skolans ansvar att identifiera och stimulera de särskilt begåvade eleverna, finns några olika vägar framåt för Sverige, för att identifiera och undervisa alla dessa barn på bästa sätt, så att de kan må bra:

Identifieringsvarianter:
1. Allmän screening efter begåvning. Man kan testa varenda elev med iq-tester eller något annat. Det görs faktiskt en screening redan, man testar läsförmågan hos alla elever. Då är fokus att hitta de 10 procent som presterar sämst, och låta specialpedagogen ringa in vilka behov de har. Här kunde man i samma test plocka de 10 bästa procenten och utreda dem mer noggrant, för att se var deras kunskapsnivåer ligger och hur de behöver bli stimulerade för att nå så långt som möjligt.

2. Eftersom många begåvade inte presterar högt på tester, behövs kompletterande eller andra metoder. Man kan se till att undervisningen så långt som möjligt ger öppna uppgifter och möjligheter för barn att jobba olika långt, så att man ser vilka som sticker iväg uppåt. Därefter kan man utreda dem noggrannare.

3. Eftersom många begåvade inte presterar i klassrummet heller, behövs ytterligare metoder.


Undervisningsmetoder:
Inkludering betyder att alla barn ska gå i samma klass.

Differentiering betyder att elever får arbeta olika djupt eller snabbt med samma sak. Det kan man göra inom ett klassrum.

Nivågruppering har undvikits i Sverige, men behövs troligen för att särskilt begåvade ska kunna grupparbeta på sin nivå av förståelse, och diskutera frågorna på den nivå och på det sätt de behöver.

Acceleration är att eleven får läsa vidare i sin takt, alltså snabbare än resten av klassen. Det kan betyda att få nästa bok, eller att få hoppa upp en årskurs, i enstaka ämnen eller till en ny klass.

Berikning kan vara fördjupning eller breddning av det ämne hela klassen läser.

En coach eller mentor kan vara värdefullt för de särskilt begåvade. En vuxen som ser och förstår och gillar dem, kan bekräfta dem som personer.
Läs gärna vidare i några undervisningstips från lärare i USA.

Inga kommentarer: