2016-12-26

Studiero. Varför går skolan inte bara till ån och hämtar vatten?

Jag håller med om att det behövs bättre studiero i klassrummen. Kalla det ordning och reda om ni vill.

Hur ska vi då åstadkomma det? Ett ordningsbetyg eller omdöme kommer ju bara kunna MÄTA hur det ser ut, inte LEDA till bättre ordning. Forskningen är ju tydlig i att strängare straff sällan avskräcker. Särskilt hos åttaåringar med outvecklad impulskontroll, tänker jag.

Lösningen finns redan! Det finns mängder om kunskap kring hur man får en grupp att prestera, hur man får en individ att må bra i sitt arbete, hur man är en god kommunikativ autentisk ledare. Det finns även belägg för att utveckling och förändringar kräver tid för reflexion, för att det ska bli bra. Allt detta finns i forskningen kring ledarskap. Varför används detta inte mer i skolan?

Dessutom kräver gott ledarskap en god självkännedom, och en kännedom om människors drivkrafter. Utöver pedagogiska kunskaper och färdigheter krävs psykologi, och utrymme för reflexion kring sina egna drivkrafter och hindrande rädslor, samt kring sin personliga utveckling.

Mitt förslag för bättre studiero är därför att alla lärare, och skolledare, får gott om tid och pengar för att vidareutbilda sig inom ledarskap, förändringsledning, personlig utveckling och lean. Och så behöver de handledning och träning, så klart. Tid att reflektera tillsammans. Under promenader kanske.

Lärare måste också kunna ”sälja in” lärandet och stoffet till eleverna och föräldrarna. Därför skulle kunskaper i marknadsföring och målgruppsanpassning kunna hjälpa till.

Samt givetvis studier i klassisk retorik, konsten att övertyga.

Dagens elever kräver en helt annan kombination av etos, patos och logos än eleverna för 100 år sedan. Då kunde du få stryk eller en utskällning hemma om du inte skötte dig i skolan. Nu vill vi inte slå eller skrika åt barnen längre. Hellre jobba med morötter än piskor. Då måste vi bli bättre på de andra verktygen för att övertyga. Lära oss mer. Och: redan de gamla grekerna ... osv. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Som man googlar får man träff. Det finns kunskap att använda även i branschen:

  • Framgång i undervisningen – analys av framgångsfaktorer, Skolinspektionen, visar att relation och individuell anpassning är viktigt

Inga kommentarer: