2017-05-31

Formativ bedömning – möt eleven där den är, och visa vägen framåt

Här är lite bra länkar om formativ bedömning, alltså hur läraren visar vägen framåt för eleven, utifrån det eleven har gjort.

Daniel Barker är en klok lärare som arbetar med att utveckla undervisningsmetoder och läromedel. Se gärna filmen där han föreläser:
https://www.youtube.com/watch?v=x3nCEQl4UZQ

Daniel Barker bloggar också, bland annat skriver han "om vi ska bedöma eleverna utifrån förmågor måste vi vara säkra på att vi undervisar på ett sätt så att eleverna utvecklar dessa förmågor".
http://barkersthlm.blogspot.se/search/label/Bedömning


Patricia Diaz berättar om sitt arbete med att synliggöra lärandet för eleven:
http://urskola.se/Produkter/194295-UR-Samtiden-Bedomning-for-och-av-larande-Synligt-larande-stottar-elever

Så jobbar en annan lärare:
http://skolvarlden.se/artiklar/kunskapsformaren
Metoden: Ta reda på vad eleverna kan, och visa dem vidare:
http://tidningenorigo.se/formativ-bedomning-gor-larande-synligt/

Forskare om hur Sveriges skolor har arbetat med bedömning sedan 1649:
http://tidningenalfa.se/formativ-bedomning-starker-larandet/

Forskare om hur lärarna kan arbeta på ett bra sätt:
http://skolvarlden.se/artiklar/forskare-slapp-eleverna-i-bedomningen

De fem strategierna, och mycket mer, gås igenom i MiVidas artikelserie:
http://tidningenmivida.se/ratt-feedback-visar-vagen/

Skolverket om formativ bedömning:
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/relationer-larande/formativ-bedomning-starker-larandet-1.194696
Intervju med internationell expert:
http://skolvarlden.se/webb-tv/skolvarlden-traffar-dylan-william

Skolledaren skapar ramar och förutsättningar:
http://chefochledarskap.se/samlat-grepp-gjorde-skillnad-i-avesta/

Motivationen höjs av delaktighet – vad behöver dagens ungdom?
http://lararnastidning.se/vad-har-hant-med-elevens-inre-driv/
Barnen mår bättre med formativ bedömning? Specialpedagogens perspektiv:
http://specialpedagogik.se/fraga-eleven-och-forma-undervisningen-efter-svaret/

En debatt: En kritisk lärare, och i första kommentaren, en lärare som ger ett konstruktivt svar:
http://pedagogiskamagasinet.se/formativ-bedomning-ar-den-perfekta-kundanpassningen/

Föreläsning med Per Kornhall "Jag tror på den svenska skolan":
https://bambuser.com/v/5327228

Pedagog Stockholm samlar verktyg och filmer om formativ bedömning:
http://pedagog.stockholm.se/verktyg-for-formativ-bedomning/?antalRelateradeVideor=9
Läs mer: UR-pedagogernas blogg är en källa till aktuell kunskap och diskussioner, lästips och UR-program:
http://bloggar.ur.se/urpedagogerna/tag/formativ-bedomning/

Inga kommentarer: