2018-12-11

Läs kloka Anne-Marie Körling, erfaren lärare och handledare

Läs Anne-Maries kloka tankar i en intervju i Pedagogiska magasinet
För inspiration till undervisning, olika för olika elever:att påbörja lektionen med kontakt: http://korlingsord.se/archives/35291

undervisa i tre steg: http://korlingsord.se/archives/43388

matematik i skönlitteratur: http://korlingsord.se/archives/43231Få syn på vad eleverna lär sig, och inte. Och hur. http://korlingsord.se/archives/40024

Ordning och reda i klassrummet. Hur? http://korlingsord.se/archives/38803

Ordning och reda – pedagogiken måste med: http://korlingsord.se/archives/42188Tänk mer på de lektioner som gick bra: http://korlingsord.se/archives/39986

Att vara med eleverna http://korlingsord.se/archives/4792

Arbetsglädje – din och elevernas http://korlingsord.se/archives/35107


Inga kommentarer: