2019-05-06

FAKTA om ADHD

Kan alla bara titta på denna föreläsning med Russell Barkley om vad adhd innebär – och vad man gör åt det.

"Adhd hugger hjärnan i två delar: KUNNA och GÖRA.

Du kan veta och kunna hur mycket som helst. Men du kan inte göra det. De exekutiva funktionerna är nedsatta."

Och medicinerna är de mest effektiva i psykiatrins hela fält.

https://www.youtube.com/watch?v=_tpB-B8BXk0

Faktablad om adhd från Russell Barkley (på engelska)

Russell Barkleys kurs för föräldrar om adhd – gratis föreläsningar med ppt

Mer från Barkley: Faktatexter och filmer, lista med hans 30 viktigaste saker att veta om adhd + film

Medicinsk förklaring av adhd hos Netdoktor

Professor/överläkare i Läkartidningen: Tidiga insatser spar lidande


Mitt övergripande inlägg: Det ALLA borde veta om ADHD
Inga kommentarer: