2020-05-05

Så gör man – för barn med ADHD – och varför inte alla andra också

Habiliteringen har föreläsningar för professionella, t.ex. lärare, om vad barn med ADHD behöver för att kunna lyckas i skolan. Följ gärna deras checklistor:

PDF om att undervisa och bemöta barn med ADHD – så lyckas du och eleven!

Mer läsvärt:

Kunskapsguiden om ADHD finns hos Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen har 2022 också gett ut riktlinjer för vården och socialtjänsten vid adhd och autism. 

Bemöta personer med ADHD -- hos SKR:Mitt inlägg med tankar och bra filmer med mera, här på bloggen:
Mer bra länkar:

Inga kommentarer: