2010-12-17

Styr ditt personliga varumärke - #ggm10

Många känner att det tar emot att tänka på sig själv i form av ett personligt varumärke. Men kalla det vad du vill. Folk har uppfattningar om dig, och du kan styra dessa uppfattningar. Så länge du är ärlig med det du säger om vem du är, såklart, för du kan inte vara någon annan än den du är. Malin Sjöman gav oss tips för hur vi kan få syn på oss själva och bli tydligare i konturerna, både mot oss själva och utåt.
-”Personligt varumärke” kan sägas vara ett flashigt sätt att säga ”god självinsikt”.

Malin Sjöman ser tre steg i processen när du vill förtydliga ditt personliga varumärke:
  • ta reda på vad du har för rykte
  • formulera ditt varumärke
  • lev som du lär


Tips för att ta reda på vad du har för rykte:
  • Ställ konkreta frågor, då får du konkreta svar.
  • Ta ett möte med, eller fråga via mejl, nyckelpersoner om hur de ser dig
  • Be om återkoppling efter möten, presentationer osv.

Formulera sedan vem du själv är. Du kan skaffa en liten låda eller mapp där du sparar saker som har att göra med vem du är. Du kan också fundera och formulera utifrån dina tidigare erfarenheter:
  • Röda tråden (drivs av ... har ofta jobbat med ... har främst gillat att ...)
  • Vändpunkter och insikter
  • Framgångar
  • Misslyckanden och lärdomar

När du ska formulera ditt personliga varumärke kan du använda en modell som kallas varumärkespyramiden, där du börjar med basen och sedan fyller på uppåt, upp till din unika spets:

1. Funktionalitet. Vad är det du är bra på? Formulera ditt erbjudande, konkret, med adjektiv.
Tänk på bilden av dig själv som en båt: Skrovet måste hålla tätt – du måste ha grunden, de självklara egenskaperna. Men utan segel – något unikt – kommer båten inte framåt.

2. Fördelar och nyttor. Vilken nytta gör du? Vad bidrar du med? Konkret.
Malin Sjömans egna exempel: Kommunicera bättre, öka marknadens kännedom, hitta bättre kundinsikter, identifitera nya affärsmöjligheter, ta fram plan för att närma oss dem.

3. Emotionella belöningar. Vad ska de känna? Du måste ha något som talar till hjärnan, men du måste också tala till hjärtat.

4. Värderingar. Vad tror du på?
Malin Sjömans egna exempel: Ett öppet ledarskap och rak dialog, att delad kunskap ger mer kunskap, kundinvolvering i produktutvecklingen, samarbete gör att vi har roligare och levererar bättre.

5. Personlighet. Hur är du som person? Din sammanfattning av dig själv ska vara helt unik.

Xue Mei Rhodins nätverkstips passar bra in när du ska formulera sammanfattningen om dig själv: Välj 3 saker som har med jobbet att göra, och 2 udda saker som inte är från jobbet. Prova att alltid nämna något av det udda när du presenterar dig. Det är nämligen oerhört tråkigt att prata med någon som inte har någon personlighet. Det udda gör det lättare att minnas dig, och visar att du är unik.

Se sedan till att leva som du lär. Only performance is reality. Det spelar ingen roll vad du säger att du är, om du sedan inte är den personen. Troligen utvecklas du, och därför får du regelbundet se över din självbild och det varumärke du har och vill ha.

Inga kommentarer: