2010-12-17

Våga sök utmanande jobb – #ggm10

Annika Lidne ledde en diskussion på Geek girl meetup om hur kvinnor och män beter sig olika när de söker jobb. Män söker jobb de tror att de kan klara av. Kvinnor söker främst jobb de redan vet att de klarar av. På detta sätt går organisationerna miste om kompetens, och kvinnorna går miste om kompetensutveckling.

Var vill du vara om fem år?
För din egen del kan du förbättra dina chanser till att få ett mer utmanande och utvecklande jobb, genom att bli mer medveten om din självbild och ditt personliga varumärke. Okej, så du kanske inte vet idag att du kan göra jobbet. Men vart vill du komma, vad vill du kunna?

Berätta vad du är bra på
Ringa in vad du faktiskt kan och är riktigt bra på, så du själv blir medveten om det. Berätta sedan för andra vad du kan. (Läs mer om ditt personliga varumärke i nästa inlägg.)

För det du känner att du vill bli bättre på, skaffa en plan för vad du vill lära dig och hur.
-Gör något du är rädd för varje dag. Då utvecklas du.

Fixa saker själv
Behöver någonting fixas? Gör det själv. Ta inte offerrollen. Vänd dig inte direkt efter någon med snopp för att få hjälp.

Och vi som kan saker borde börja hjälpa de som ber om hjälp, så att de kan att utvecklas: ”Kan du fixa min dator?” ”Ja, om du sitter bredvid och lär dig hur man gör.”

Så klart du inte redan är bäst på allt
Säger du nej till ett uppdrag - eller låter du bli att söka ett job - för att du vill känna att du är duktig på det du gör? Kom ihåg att du inte kan bli duktig utan att försöka, lära dig, öva, utvecklas.

Lås dig inte vid att du måste vara den bästa talaren eller medarbetaren någonsin. Annika Lidne citerar Marianne Nivert:
-Vi har fått jämställdhet när vi har lika många dåliga kvinnliga styrelseledamöter som dåliga manliga styrelseledamöter.

Dock: Var ärlig och flagga i god tid om något inte kommer funka. Och ta hjälp. Det blir oftast ett bättre resultat med fler spelare i laget.

Du som rekryterar: ställer du rätt frågor?
Även du som rekryterar bör skaffa dig insikt i hur män och kvinnor beter sig olika. När du rekryterar talare till konferenser och vill ha fler kvinnor kanske du måste fråga på ett annat sätt? Kanske du måste vara mer konkret med vad du hade tänkt dig: ”Jag läste det här blogginlägget, kom och prata om det i tjugo minuter!” istället för att bara fråga mer generellt om bloggaren kan tänka sig att vara med.

Inga kommentarer: