2013-05-21

Skrivutbildningar ger inte bara bättre skrivfärdigheter.En satsning på utbildning i skrivande brukar utveckla deltagarna på fler plan än man kan tro:
  • bättre förmåga att skriva, analysera och redigera
  • ökad insikt om företagets affär och processer, och om kommunikationens roll
  • bättre självkänsla och självsäkerhet i yrkesrollen
  • ökat samarbete och ökad känsla av gemenskap i gruppen
  • tydligare återkoppling och frågor till chefer och kollegor
  • mer enhetligt synsätt, arbetssätt och språk i gruppen
  • mer effektivt arbete
  • nöjdare kunder
  • färre missförstånd hos kunderna – många rapporterar en minskning på 20 procent av återfrågor till kundtjänst och liknande.

Inga kommentarer: