2013-06-04

Hjälps åt med texterna. Ge bra respons.


Ska du ge respons på texter? Se till att fokusera på att hjälpa till att ta texten framåt. Inte att påpeka fel och brister.

Fokusera på guldstjärnorna! Skippa rödpennan! Ta på dig din del av ansvaret för att texten ska bli bra. Bättre. Ge användbar respons som hjälper skribenten framåt.

Granska textens syfte, struktur och språk. Är det tydligt vad ni vill att läsarna ska göra? Var är de viktigaste meningarna i utkastet? Kan de lyftas fram bättre av strukturen och rubrikerna? Osv.

Börja alltid med att ringa in det bästa med texten, och påpeka det för skribenten. Därefter hjälps ni åt att förtydliga och förbättra. Jobba på samma lag! Ge en chyst passning!

Inga kommentarer: