2013-08-28

Verksamhetsutveckling kräver god kommunikation

Jag är glad att den senaste tiden ha knutit närmare kontakt med Isabel Runebjörk, författaren till Ditt personliga varumärke. Både Isabel och boken har inspirerat mig i många år. Även Isabel har språkkonsultutbildningen, men numera arbetar hon som rådgivare åt verksamhetschefer och föreläser om lean kommunikation och lean ledarskap.

Hon stöttar ledare i att utveckla sitt transformativa ledarskap - stödjer dem i att skapa förändring i sina organisationer, genom att arbeta långsiktigt med deras varumärke och deras kommunikation. En ledare som är autentisk lyckas bättre: en ledare som tror på det hen säger, förmedlar det hen tycker och sedan också gör som hen säger. Läs mer om hennes verksamhet på leanleaders.se!

Språkkonsultarbete innebär alltid förändringsledning

Samtalen med Isabel inspirerar mig, eftersom ledarskap och utveckling alltid blir aktuella frågor när jag kommer in i en organisation. Många är inne i stora förändringsprocesser. Men även där jag bara kommer in och ska föreläsa några timmar, handlar ju tillfället om förändring: Jag kommer för att presentera nya arbetssätt för deras skrivande. Och med det följer slutsatsen att någon tycker att deltagarna bör förändra sitt skrivande, alltså att något med deras skrivande hittills har varit mindre bra.

Alltså måste jag alltid ta hänsyn till att min insats handlar om att leda - ibland motvilliga - människor genom en förändring. Dessutom en förändring som gäller något så personligt som språket och hur vi uttrycker oss - om än begränsat till arbetet.

Därför är det värdefullt för mig att lära mig mer om teorier kring kommunikativt ledarskap, lean ledarskap och lean kommunikation. Vill du också lära dig mer  kan jag rekommendera Isabels nya bok, Lean med hjärta och kreativitet - Om autentiskt ledarskap och kommunikation.

Inga kommentarer: