2014-05-30

Ingresser på webben har många uppdrag

Just nu arbetar vi med webbtexter åt många olika organisationer som behöver presentera stora mängder information. Gemensamt för dem är att ingresserna blir viktiga. Men vad 17 är en ingress, vad kan den vara, vad kan den göra? Några sätt att skära det på:


Ingressens viktigaste jobb är att se till att rätt läsare går vidare till rätt text.

Ingressen måste knyta an till de frågor läsarna har i huvudet när de kommer till sidan.

Ingressen kan orientera läsarna i texten, berätta vad de kan läsa längre ner på sidan.

Ingressen kan sammanfatta texten övergripande.

Ingressen kan berätta det viktigaste i texten.

Ingressen kan bygga relation till läsarna genom att till exempel ställa en fråga.

Ingressen kan inspirera, locka, väcka intresse.

Vänta lite ska jag lägga in lite exempel här.

Inga kommentarer: